วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญทางศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ เดือน วิสาขมาส (เดือน ๖) ตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ
ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน กรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี
ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมือง คยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ