Pop Series

Lamina Pop Series

     เทคโนโลยีพิเศษที่รังสรรค์คิดค้นวิจัย และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เนื้อฟิล์มระดับอนุภาคเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์  100% แบบ Magnetron Sputtering Vacuum Coating ด้วยการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าให้อะตอมโลหะ  เรียงตัวบนเนื้อฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตัลใสและชั้น Pressure  Sensitive Adhesion ชนิด Hi-Performance รวมซ้อนกันถึง 6 ชั้น  กำเนิดเป็นชั้นเนื้อฟิล์มเหนี่ยวแน่น ทนทาน  ให้สัมผัสแนบสนิทกับกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดความร้อนจากแสงแดดจริงได้สูงขึ้นถึง  60 % ทั้งกันรอยขีดข่วนและลดอันตราย กรณีกระจกแตกได้ระดับ AAA  จนได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดนิยมของผู้ใช้รถทั่วโลก

  รุ่น สี % การลดความร้อน จากแสงแดด % การลดความร้อน จากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน

% การลดรังสี UV % การสะท้อนแสง % การลดรังสี อินฟราเรด

 

POP50SISRPS

ซิลเวอร์

52

67

48

99

28

-

 

POP50NSRPS

นิวทรัลไลท์

41

54

50

99

13

-

 

POP35NSRPS

นิวทรัลเอิร์ท

53

68

35

99

22

-

 

POP35BKSRPS

ไลท์ แบล็ค

51

65

34

99

10

-

 

POP20NSRPS

นิวทรัลดีพ

60

77

27

99

25

-

 

POP20CSRPS

ชาโคลเข้ม

48

60

21

99

8

-

 

POP20RBGSRPS

นิวทรัล กรีน

56

72

20

99

8

-

 

POP20RBBSRPS

นิวทรัล บรอนซ์

57

74

20

99

7

-

 

POP05CSRPS

ชาโคลเข้ม

59

76

9

99

8

-

 

POP05BKSRPS

ดีพ แบล็ค

60

70

10

99

8

-

  

POP05NSRPS

นิวทรัลเข้ม

70

88

12

99

32

-

              ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL , และ ASTM


              * เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
              ** ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2

              การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรง จะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่อง จากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะ แตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide

Laminafilms LLumarthai BrayWindshield THULE TRIBOS Sonic Design Thailand