Decorative Film
ฟิล์มตกแต่งอาคาร

ฟิล์มตกแต่ง Decorative Film

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Description) รับประกัน 7 ปี การเลือกติดตั้งฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูม่าร์ ลงบนกระจกอาคารนั้นนอกจากจะช่วยลดแสงจ้าป้องกันรังสี UV เกือบ 100 % และสร้างความเป็นส่วนตัวใน ระดับที่แตกต่างกันแล้วแต่ลวดลายแล้วยังช่วยเสริมคุณค่าทางศิลปะให้กับงานกระจกให้ดูสวยงามอย่างมีสไตล์อีกด้วย ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูม่าร์ สามารถ ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงมุม ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์และความพึงพอใจของผู้ออกแบบในแต่ละสถานที่

ความคุ้มค่า

ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูม่าร์ เสริมสร้างสุนทรีภาพให้แก่งานกระจกและให้ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับวิธีการสร้างลวดลายแบบดั้งเดิมที่ซับซ้อนและราคาสูงกว่า เช่น วิธีการกัดกร่อนกระจกด้วย

ความเป็นส่วนตัว

ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูม่าร์ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ในบริเวรที่ต้องให้แสงสว่างส่องผ่านได้บ้าง ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องการความเป็นสัดส่วนหรือ ส่วนตัว เช่นฉากกันห้อง ภายในอาคารสำนักงาน ห้องอาคาร ภัตตาคาร โชว์รู่ม เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้ม่านต่อไป

ช่วยลดแสงจ้า

ฟิล์มตกแต่งลามิน่าลูม่าร์ ช่วยลดความเครียดของดวงตา อันเกิดจากการใช้สายตาท่ามกลางแสงที่จ้าจนเกินไป ช่วยให้พนักงานหรือผู้ที่อยู่ในอาคารรู้สึก สบาย ผ่อนคลายมากขึ้น

ฟิล์มตกแต่ง 

 

Laminafilms LLumarthai BrayWindshield THULE TRIBOS Sonic Design Thailand