TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

ฟิล์ม

อาคาร

ฟิล์มกันร้อนอาคาร ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มตกแต่งลามิน่า เป็นฟิล์มกันความร้อนคุณภาพสูงในเมืองไทย ฟิล์มเดียวที่ผ่านมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และ Energy Star จากสหรัฐอเมริกา มาตรฐานเดียวกับฟิล์มรถยนต์ ช่วยลดความร้อน ลดค่าไฟ และป้องกันโจรกรรมได้จริง จนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้าน คอนโด และอาคารสำนักงานทั้งภาครัฐเอกชนทั่วไทยหลายพันโครงการ แนะนำให้เป็นฟิล์มอาคารที่ดีที่สุดในวันนี้