TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

โปรโมชั่น
LS 05 Digital Ceramatrix4

สีซอฟท์ ชาโคล

ข้อมูลฟิล์ม LS 05 Digital Ceramatrix4 (สีซอฟท์ ชาโคล)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 43
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77
% แสงส่องผ่าน 7
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 5
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม