TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

โปรโมชั่น
LS 15 Digital Ceramatrix4

สีซอฟท์ ชาโคล

ข้อมูลฟิล์ม LS 15 Digital Ceramatrix4 (สีซอฟท์ ชาโคล)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 41
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 70
% แสงส่องผ่าน 17
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 5
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม