มีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา ลามิน่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีฟิล์มกรองแสงที่ได้ มาตรฐาน และทันสมัยที่สุด มีโรงงาน CP FILMS ตั้งอยู่ที่เมืองมาร์ตินส์วิลล์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา การร่วมงานกับลามิน่าจึงเป็นโอกาสในการทำงานระดับโลกที่ดีสำหรับคุณ พร้อมโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สินค้าเยี่ยม บริการดี รู้จริง รับผิดชอบ ส่งมอบฉับไว สร้างความพอใจแก่ลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง”

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายขาย)

  6/11/2018

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายขาย)

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานหรืองานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@laminafilms.com และ thitima@laminafilms.com

ช่างเทคนิค ขัดเคลือบสีรถยนต์ / ช่างฟิล์มรถยนต์ / ช่างฟิล์มปกป้องสีรถยนต์

  6/11/2018

ช่างเทคนิค ขัดเคลือบสีรถยนต์ / ช่างฟิล์มรถยนต์ / ช่างฟิล์มปกป้องสีรถยนต์

จำนวน : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับมัธยม 3 ขึ้นไป
 • ถ้าเคยมีประสบการณ์ขัด/ เคลือบ สีรถยนต์หรือเคยทำงานด้านคาร์แคร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความอดทน และมีวินัยในการทำงาน
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ติด/ตัดสติ๊กเกอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@laminafilms.com และ thitima@laminafilms.com

Sales Executive (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  6/11/2018

Sales Executive (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จำนวน : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี เพศ ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ชักจูง โน้มน้าวใจที่ดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีความยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
 • สำหรับเซลล์ต่างจังหวัดจำเป็นต้องมีที่พักในกุรงเทพ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@laminafilms.com และ thitima.son@laminafilms.com

Copywriter

  6/11/2018

Copywriter

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ ไม่เกิน35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Copywriter ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มี Ideas สุดมันส์ Concept ชัด
 • ชอบคิดอะไรสนุกๆ นำกระแส
 • ตื่นเต้นที่จะร่วมสร้างสรรค์ให้กับแบรนด์ระดับโลก
 • สามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@laminafilms.com และ thitima@laminafilms.com

Sales Executive เขตกรุงเทพฯ

  6/11/2018

Sales Executive เขตกรุงเทพฯ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง28-35 ปี เพศ ชาย /หญิง
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ชักจูง โน้มน้าวใจที่ดี
 • มีความยืดหยุ่นด้านเวลาทำงาน
 • มีความสารถในการใช้โปรแกรม MS office
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@laminafilms.com และ thitima@laminafilms.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

  14/11/2018

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเงิน อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@laminafilms.com และ thitima@laminafilms.com

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายขาย)

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานหรืองานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถส่ง resume มาได้ที่ hr@laminafilms.com และ thitima@laminafilms.com