TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

โปรโมชั่น
มีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา ลามิน่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีฟิล์มกรองแสงที่ได้ มาตรฐาน และทันสมัยที่สุด มีโรงงาน CP FILMS ตั้งอยู่ที่เมืองมาร์ตินส์วิลล์ เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา การร่วมงานกับลามิน่าจึงเป็นโอกาสในการทำงานระดับโลกที่ดีสำหรับคุณ พร้อมโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สินค้าเยี่ยม บริการดี รู้จริง รับผิดชอบ ส่งมอบฉับไว สร้างความพอใจแก่ลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง”

เลือกตำแหน่งงาน