TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

ความรู้เรื่องฟิล์ม 40, 60, และ 80

SHARE

คำว่า 40, 60 ,80 เป็นภาษาโดยทั่วไปที่มักใช้เรียกตามระดับความเข้มของฟิล์ม โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการวัด  แต่พอจะอธิบายการเรียกรหัสฟิล์มลามิน่าให้ใกล้เคียงกับคำว่า 40,60 และ 80ได้ดังนี้

ฟิล์ม  40%  หมายถึงฟิล์มใส  ที่มีค่าของแสงส่องผ่านได้ประมาณ 35% ขึ้นไป ซึ่งหากเป็นรหัสฟิล์มของ ลามิน่าจะเป็นรหัสฟิล์มเบอร์ 35 ขึ้นไป เช่น APL35N, POP35N, APL45NX, L80BLฯลฯ 

ฟิล์ม 60%  หมายถึงฟิล์มเข้ม  ที่มีค่าของแส่งส่องผ่านได้ประมาณ 20% ซึ่งหากเป็นรหัสฟิล์มของ ลามิน่าจะเป็นรหัสฟิล์มเบอร์ 20 เช่น ANL20N, ARL20C, ARL20BX, L20N, POP20N ฯลฯ 

ฟิล์ม 80%  หมายถึงฟิล์มเข้มที่สุดที่มีค่าของแส่งส่องผ่านได้ประมาณ 5% ซึ่งหากเป็นรหัสฟิล์มของ ลามิน่าจะเป็นรหัสฟิล์มเบอร์ 05 เช่น  ARL05C, ANL05N, POP05C, L05 Digital CTX  ฯลฯ 

ดังนั้นหากท่านต้องการติดฟิล์มแนะนำให้ดูรหัสฟิล์มสีฟิล์มจากทางร้านและสั่งกับทางผู้ติดตั้งตามรหัสฟิล์มที่ระบุในตัวอย่างฟิล์ม เนื่องจากลามิน่ามีฟิล์มให้เลือกถึง 5  Series  43  รุ่นและเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนระหว่างเจ้าของรถกับทางผู้ติดตั้ง

ลามิน่าฟิล์ม ฟิล์มกรองแสงกันความร้อนคุณภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงกันความร้อนทุกประเภท ทั้งฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มปกป้องสีรถ ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำฟิล์มกรองแสงอันดับ 1

สามารถเลือกชมฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ได้ที่
https://laminafilms.com/ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์

หรือ เลือกชมฟิล์มติดอาคาร ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มกันความร้อนอาคาร ได้ที่
https://laminafilms.com/ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร

หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/FilmLamina

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2885 2500
Call Center 0 2422 2345