TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

โปรโมชั่น
LAMINA ราคา Car Size
S M L XL XXL
Mystery ราคามาตรฐาน 13,800 14,900 16,800 19,500 20,000
ส่วนลด 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000
ราคาโปรโมชั่น 9,800 * 10,900 * 12,800 * 14,500 * 15,000 *
CM ICON ราคามาตรฐาน 15,500 16,500 18,500 19,500 21,000
ส่วนลด 5,000 5,000 5,000 5,500 6,000
ราคาโปรโมชั่น 10,500 * 11,500 * 13,500 * 14,000 * 15,000 *
CERAMATRIX ราคามาตรฐาน 22,500 23,800 24,300 28,800 34,000
ส่วนลด 8,000 8,000 8,000 9,000 9,000
ราคาโปรโมชั่น 14,500 * 15,800 * 16,300 * 19,800 * 25,000 *
Mystery
Car Size ราคามาตรฐาน ส่วนลด ราคา
โปรโมชั่น
S 13,800 4,000 9,800 *
M 14,900 4,000 10,900 *
L 16,800 4,000 12,800 *
XL 19,500 5,000 14,500 *
XXL 20,000 5,000 15,000 *
CM ICON
Car Size ราคามาตรฐาน ส่วนลด ราคา
โปรโมชั่น
S 15,500 5,000 10,500 *
M 16,500 5,000 11,500 *
L 18,500 5,000 13,500 *
XL 19,500 5,500 14,000 *
XXL 21,000 6,000 15,000 *
CERAMATRIX
Car Size ราคามาตรฐาน ส่วนลด ราคา
โปรโมชั่น
S 22,500 8,000 14,500 *
M 23,800 8,000 15,800 *
L 24,300 8,000 16,300 *
XL 28,800 9,000 19,800 *
XXL 34,000 9,000 25,000 *
หมายเหตุ :
 1. เฉพาะการติดตั้งฟิล์ม Lamina รอบคันรวมบานหน้าเต็มบาน รุ่น Mystery Series / Digital CM ICON หรือ Digital Ceramatrix วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
 2. ราคาไม่รวมค่าลอกฟิล์มและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. โปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 4. เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้กำหนด
 5. บริษัทจะดำเนินการส่งเอกสารขอรับการคุ้มครองให้บริษัทผู้รับประกันภายในเวลา 3 วันนับจากวันติดตั้งฟิล์ม การคุ้มครองตามกรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอยตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยเป็นผู้กำหนด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. กรุณานำรถไปติดตั้งฟิล์มยังศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่ระบุภายใน 60 วันนับจากวันที่ระบุในใบจอง
 8. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โทร 1309
 10. ราคานี้มีหน่วยเป็น บาท
 11. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 12. ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
Car Size
Size S : Yaris / Vios / City / Jazz / Fiesta / March / Mazda2 / Mirage / Swift / Brio Note
Size M : Civic / Altis / Audi Q3 / Lancer / MG3 / HRV / CHR / Almera / Kicks / Leaf Audi A4 / Mazda 3
Size L : Cross / Terra / Accord / Camry / CRV / Fortuner / BMW Series 3 / Everest / CX 5 / Mu-x / Pajero / Porsche 911 / Audi Q5 / SLK / CLA / S40 / BMW X1, X3 MG6, ZS / C - Class / E - Class
Size XL : Aventador / LS400 / S-Class / Cayenne / California / 488 / Range Rover / Volvo XC90 / BMW X5 / Huracan
เงื่อนไขการรับประกันภัย :
 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1 - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 2. สำหรับผลประโยชน์โรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID19) และการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 3. ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
 4. สำหรับผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ คุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 5. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID19) ที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือมาจากการนำเข้า หรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย
 6. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID19) มาก่อนเอาประกันภัย
 7. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 8. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID19)
 9. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
Copyright © 2021 Lamina Films. All rights reserved. Powered by QPC.co.th