TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

POP05CSRPS

สีชาโคลเข้ม

ข้อมูลฟิล์ม POP05CSRPS (สีชาโคลเข้ม)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 59
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 76
% แสงส่องผ่าน 9
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม