TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

POP05BKSRPS

สีดีพ แบล็ค

ข้อมูลฟิล์ม POP05BKSRPS (สีดีพ แบล็ค)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77
% แสงส่องผ่าน 10
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม