TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

LX 40MGSRPS

สีมิสเทอเรียส เซ้นส์ 40

ข้อมูลฟิล์ม LX 40MGSRPS (สีมิสเทอเรียส เซ้นส์ 40)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 46
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 58
% แสงส่องผ่าน 39
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 11
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม