TH
EN

ประเมิน
ราคาฟิล์ม

ประเมินราคา
ฟิล์มบ้าน/อาคาร

LX 20MGSRPS

สีมิสเทอเรียส โมนา 20

ข้อมูลฟิล์ม LX 20MGSRPS (สีมิสเทอเรียส โมนา 20)
% การลดความร้อนจากแสงแดด 62
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 80
% แสงส่องผ่าน 19
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 12
*** มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์ลามิน่าฟิล์มเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้น
จำลองติดฟิล์ม