หน้าแรก    โปรโมชั่นและข่าวสาร    โปรโมชั่น    “Lamina My Pride My Shot ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ”

“Lamina My Pride My Shot ลุ้นทอง ลุ้นเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ”

  7 ก.ย. 2561
SHARE
กติกาการร่วมสนุก

เจ้าของรถที่ติดฟิล์มกรองแสงลามิน่า จะได้รับสติ๊กเกอร์ “Lamina My Pride" เพื่อนำไปติดด้านหลังกระจกรถยนต์ และถ่ายภาพ 3 ภาพ ดังนี้
 1. ภาพเจ้าของรถคู่กับรถคันที่ติดสติ๊กเกอร์ Lamina My Pride
 2. ภาพถ่ายระยะใกล้เห็นสติ๊กเกอร์ Lamina My Pride ติดกระจกหลังรถยนต์
 3. ภาพบัตรลงทะเบียนรับใบรับประกัน / ใบรับประกันฟิล์มกรองแสงลามิน่า (ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุศูนย์ตัวแทนจำหน่ายและโชว์รูมรถยนต์ ที่ได้ติดตั้งฟิล์มลามิน่าให้ชัดเจน)

ส่งรูปภาพได้ 1 คัน / 1 ครั้ง / สิทธิ์

การร่วมกิจกรรม
ครั้งที่ 1   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561   หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2561
ครั้งที่ 2   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561   หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 3   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 4   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561   หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 5   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562   หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2562
ครั้งที่ 6   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 1-5
รางวัลที่ 1   สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท   ครั้งละ 1 รางวัลๆ ละ 21,000 บาท*
รางวัลที่ 2   นาฬิกา Garmin   ครั้งละ 1 รางวัลๆ ละ 7,990 บาท*
รางวัลที่ 3   กระเป๋า Thule   ครั้งละ 5 รางวัลๆ ละ 6,900 บาท*
รางวัลที่ 4   คูปองน้ำมันปั๊ม พีที   ครั้งละ 10 รางวัลๆ ละ 900 บาท*
รางวัลที่ 5   ร่ม Lamina   ครั้งละ 20 รางวัลๆ ละ 500 บาท*
รางวัลที่ 6   หมวก Lamina   ครั้งละ 20 รางวัลๆ ละ 300 บาท*

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 6
รางวัลใหญ่ แพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล (จำนวน 2 ที่นั่ง) มูลค่า 130,000 บาท


เงื่อนไข
 • ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม ต้องส่งภาพ 3 ภาพ ตามกติกาและต้องระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมชื่อศูนย์ตัวแทนจำหน่ายและโชว์รูมรถยนต์ ที่ท่านได้ติดตั้งฟิล์มลามิน่าให้ชัดเจน
 • ใบรับประกันหรือบัตรลงทะเบียนต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท (7 ปี) ยกเว้นฟิล์มรุ่น L60max (รับประกัน 5 ปี)
 • การส่งภาพเข้าร่วมลุ้นรางวัล มีสิทธ์ส่งรูปภาพได้ 1 คัน / 1 ครั้ง / สิทธิ์ เท่านั้น (ยืนยันจากใบรับประกัน)
 • ส่งภาพทั้งหมดได้ 3 ช่องทาง
  • ทางเว็บไซต์ http://www.laminafilms.com/newsandpromotion.php
  • ทางอีเมล laminamypride@laminafilms.com
  • ทางจดหมาย โดยส่งมาได้ที่บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เลขที่ 12/11 หมู่ที่ 18 ถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 (วงเล็บมุมซองว่า “Lamina My Pride My Shot”)
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพร่วมสนุกในครั้งที่ 6 จะต้องเป็นลูกค้าที่ติดตั้งฟิล์มลามิน่าระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
 • โครงการนี้ให้สิทธิ์เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1-5) ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับประกันฟิล์มลามิน่า ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป สำหรับรางวัลอื่นๆ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามที่อยู่จากใบรับประกันฟิล์มลามิน่า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 (สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 6) ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับประกันฟิล์มลามิน่า ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และในกรณีที่ผู้โชคดีดำเนินการด้านการยื่นขอ Visa ไปประเทศที่ทางบริษัทฯ กำหนดไม่ผ่าน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์เช่นกัน แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 • ในการจับชิ้นส่วน หากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • พนักงาน บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า โชว์รูมรถยนต์ และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook.com/Filmlamina วันที่ 17 ตุลาคม 2561 , 17 พฤศจิกายน 2561 , 17 ธันวาคม 2561 , 17 มกรคม 2562 , 17 กุมภาพันธ์ 2562 และ 17 มีนาคม 2562
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ใบอนุญาตเลขที่ 1364-9/2561