ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า ARL20CSRPS / รอบคัน ANL05NSRPS - Isuzu
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series Genius Series Genius Series Genius Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS ANL05NSRPS ANL05NSRPS ANL05NSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม สีควันบุหรี่เข้ม สีควันบุหรี่เข้ม สีควันบุหรี่เข้ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Genius Series
รุ่นฟิล์ม ANL05NSRPS
สีฟิล์ม สีควันบุหรี่เข้ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Genius Series
รุ่นฟิล์ม ANL05NSRPS
สีฟิล์ม สีควันบุหรี่เข้ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Genius Series
รุ่นฟิล์ม ANL05NSRPS
สีฟิล์ม สีควันบุหรี่เข้ม
รายละเอียด
ISUZU MU-X - Executive บานหน้า ARL20C (60%) / Genius Seriesรอบคัน ANL05N (80%)