บานหน้า EV BOOST 15 / รอบคัน EV BOOST 15 - Lamborghini
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST EV BOOST EV BOOST EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15 EV BOOST 15 EV BOOST 15 EV BOOST 15
สีฟิล์ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
รายละเอียด
Lamborghini Huracan STO ซูเปอร์คาร์ บานหน้า EV BOOST 15 (60%) / รอบคัน EV BOOST 15 (60%)