ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
หน้าแรก    โปรโมชั่นและข่าวสาร    โปรโมชั่น    It’s Time to Upgrade…TESLA ฟิล์มดิจิทัลบูสต์เซรามิคแท้ ราคาพิเศษ

โปรโมชั่นลามิน่าฟิล์ม

ราคาพิเศษเฉพาะรุ่นฟิล์ม Lamina Digital Ceramatrix / Lamina Digital EV Boost

  23 ก.พ. 2566
SHARE
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 1. ราคาพิเศษเฉพาะรุ่นฟิล์ม Lamina Digital Ceramatrix / Lamina Digital EV Boost และ รถ Tesla รุ่นที่กำหนด 
 2. เมื่อติดตั้งรอบคันรวมบานหน้าเต็มบาน พร้อมซันรูฟ
 3. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้จองสิทธิ์ผ่านทาง www.Laminafilms.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 4. ผู้จองสิทธิ์ต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 1,500 บาท สำหรับรุ่นฟิล์ม EV Boost / 1,000 บาท สำหรับรุ่นฟิล์ม Digital Ceramatix  ในวันจองสิทธ์ และชำระเงินส่วนที่เหลือ ณ ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มลามิน่าที่ท่านเลือกตามรายละเอียดใบจอง ในวันติดตั้ง
 5. ผู้จองสิทธิ์ต้องชำระเงินมัดจำ หลังยืนยันจองสิทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมง หากเลยระยะเวลา ระบบจะทำการยกเลิกการจองสิทธิ์อัตโนมัติ โดยท่านต้องทำการจองสิทธิ์ใหม่                              
 6. หลังจากท่านชำระเงินมัดจำและกรอกรายละเอียดการชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับการยืนยันใบจองสิทธิ์จากทางบริษัทฯผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ โดยท่านสามารถโทรนัดหมายวันติดตั้งกับทางศูนย์ตัวแทนฯที่ท่านเลือกได้ทันที
 7. ในวันติดตั้งกรุณานำหลักฐานใบจองไปแสดง ณ ศูนย์ตัวแทนฯที่ท่านเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์และหักค่ามัดจำ โดยชำระเงินเฉพาะส่วนต่างที่เหลือ
 8. ใบจองมีอายุ 60 วัน นับจากวันจองสิทธิ์ หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 9. โปรโมชั่นพิเศษนี้รวมค่าลอกฟิล์มเก่า (ถ้ามี) แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำในทุกกรณี 
 11. โปรโมชั่นพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ 
 12. เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการจองสิทธิ์
 1. กรุณากรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ และอีเมล 
 2. กรอกรายละเอียดยี่ห้อรถ รุ่นรถ และเลขทะเบียนรถของท่าน
 3. เลือกศูนย์ตัวแทนตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน/ที่ท่านสะดวก
 4. กรณีมีผู้แนะนำ กรุณาระบุ/ใส่ข้อมูลคลับรถยนต์ ชื่อเพจ ที่คุณได้รับข้อมูล
 5. กดปุ่ม “ยอมรับ” เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 6. กดปุ่ม “จองสิทธิ์”
 7. ชำระเงินมัดจำ จำนวน 1,500 บาท สำหรับรุ่นฟิล์ม EV Boost / 1,000 บาท สำหรับรุ่นฟิล์ม Digital Ceramatix ผ่านทางการโอนเงิน หรือสแกน QR Code (ผู้จองสิทธิ์ต้องชำระเงินมัดจำ หลังยืนยันจองสิทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมง หากเลยระยะเวลา ระบบจะทำการยกเลิกการจองสิทธิ์อัตโนมัติ โดยท่านต้องทำการจองสิทธิ์ใหม่)
 8. แจ้งข้อมูลการชำระเงิน และอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
 9. ระบบจะส่งข้อมูล เลขที่และรายละเอียด “ใบจองสิทธิ์” ให้ลูกค้าทางหน้าจอที่จองและทางอีเมล
 10. ลูกค้าโทรนัดวันติดตั้งกับทางศูนย์ตัวแทนฯ พร้อมนำหลักฐานใบจองไปแสดงที่หน้าร้านในวันติดตั้ง เพื่อรับสิทธิ์ และชำระเงินส่วนต่างที่เหลือ
 
ตารางราคาโปรโมชั่น Lamina Digital Ceramatrix
 
TESLA รุ่นฟิล์ม ราคาติดตั้งมาตรฐาน*
(รอบคัน รวมซันรูฟ)
ราคาพิเศษ*
(รอบคัน รวมซันรูฟ)
Model 3/S Lamina Digital Cermatrix
L40/L30/L15/L05
40,000 28,000
Model Y/X Lamina Digital Cermatrix
L40/L30/L15/L05
43,500 30,500
 
TESLA Model 3/S
รุ่นฟิล์ม Lamina Digital Cermatrix
L40/L30/L15/L05
ราคาติดตั้งมาตรฐาน* (รอบคัน รวมซันรูฟ) 40,000
ราคาพิเศษ* (รอบคัน รวมซันรูฟ) 28,000
TESLA Model Y/X
รุ่นฟิล์ม Lamina Digital Cermatrix
L40/L30/L15/L05
ราคาติดตั้งมาตรฐาน* (รอบคัน รวมซันรูฟ) 43,500
ราคาพิเศษ* (รอบคัน รวมซันรูฟ) 30,500

ตารางราคาโปรโมชั่น Lamina Digital EV Boost
 
TESLA รุ่นฟิล์ม ราคาติดตั้งมาตรฐาน*
(รอบคัน รวมซันรูฟ)
ราคาพิเศษ*
(รอบคัน รวมซันรูฟ)
Model 3/S Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มใส EV70
48,600 34,000
Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มเข้ม EV30/ EV15
55,000 38,500
Model Y/X Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มใส EV70
52,600 36,500
Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มเข้ม EV30/ EV15
59,000 41,000
  
TESLA Model 3/S
รุ่นฟิล์ม
Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มใส EV70
ราคาติดตั้งมาตรฐาน* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
48,600
ราคาพิเศษ* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
34,000
TESLA Model 3/S
รุ่นฟิล์ม
Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มเข้ม EV30/ EV15
ราคาติดตั้งมาตรฐาน* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
55,000
ราคาพิเศษ* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
38,500
TESLA Model Y/X
รุ่นฟิล์ม
Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มใส EV70
ราคาติดตั้งมาตรฐาน* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
52,600
ราคาพิเศษ* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
36,500
TESLA Model Y/X
รุ่นฟิล์ม
Lamina Digital EV Boost
ฟิล์มเข้ม EV30/ EV15
ราคาติดตั้งมาตรฐาน* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
59,000
ราคาพิเศษ* (รอบคัน รวมซันรูฟ)
41,000
หมายเหตุ : ราคาติดตั้งรอบคันรวมบานหน้า พร้อมซันรูฟ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามโทร.02-422-2345