ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
TAQA
Excellence Award
รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม
ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบรถยนต์ ประเภทฟิล์มกรองแสง
Superbrands
ตราสินค้าที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุด อันดับ 1
No.1 Brand
Thailand Award
Thailand's Most
Admires Brand Award
SMEs Excellence
Awards by TMA
Bai Po Business
Awards by Sasin
Asia Responsible
Entrepreneurship
Awards
ESQR’s Quality
Achievements Awards 2017