ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
ฟิล์มนิรภัย
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina Power Sunroof
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ฟิล์มสำหรับสัตว์เลี้ยง
ประเมินราคาฟิล์มบ้าน/อาคาร
Lamina Power Sunroof
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Power Sunroof

 ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
 

Prestinge Protection
 
รุ่นฟิล์ม สีฟิล์ม การลดความร้อนจากแสงแดด การสะท้อนแสง แสงส่องผ่าน การลดรังสี UV
Sunroof30 MG ริชเกรย์ 55% 10% 29% 99%
Sunroof30 GN กรีนลีฟ 52% 14% 33% 99%
Sunroof20 MG มิดเกรย์ 58% 11% 21% 99%
Sunroof05 C ชาโคลเกรย์ 61% 6% 5% 99%
Sunroof05 MG  ดาร์กเกรย์ 65% 9% 7% 99%
 
Sunroof30 MG
สีฟิล์ม ริชเกรย์
การลดความร้อนจากแสงแดด 55%
การสะท้อนแสง 10%
แสงส่องผ่าน 29%
การลดรังสี UV 99%
Sunroof30 GN
สีฟิล์ม กรีนลีฟ
การลดความร้อนจากแสงแดด 52%
การสะท้อนแสง 14%
แสงส่องผ่าน 33%
การลดรังสี UV 99%
Sunroof20 MG
สีฟิล์ม มิดเกรย์
การลดความร้อนจากแสงแดด 58%
การสะท้อนแสง 11%
แสงส่องผ่าน 21%
การลดรังสี UV 99%
Sunroof05 C
สีฟิล์ม ชาโคลเกรย์
การลดความร้อนจากแสงแดด 61%
การสะท้อนแสง 6%
แสงส่องผ่าน 5%
การลดรังสี UV 99%
Sunroof05 MG
สีฟิล์ม ดาร์กเกรย์
การลดความร้อนจากแสงแดด 65%
การสะท้อนแสง 9%
แสงส่องผ่าน 7%
การลดรังสี UV 99%
 
Sunroof30 MG
ริชเกรย์
 
Sunroof30 GN
กรีนลีฟ
 
Sunroof20 MG
มิดเกรย์
 
Sunroof05 C
ชาโคลเกรย์
 
Sunroof05 MG
 ดาร์กเกรย์
   
 
SunShiedlPlusPS4 (ฟิล์มใสนิรภัยติดด้านนอกรถ)
SunShiedlPlusPS4 (ฟิล์มใสนิรภัยติดด้านนอกรถ)
การลดความร้อนจากแสงแดด การสะท้อนแสง แสงส่องผ่าน การลดรังสี UV
15% 9% 89% 99%

*ฟิล์มนิรภัยติดด้านนอก SunShieldPlusPS4 มีคุณสมบัติพิเศษป้องกันกระจก Glass Roof จากสะเก็ดหิน มูลนก หรือเศษกิ่งไม้ตกกระแทก อีกทั้งสามารถติดตั้งคู่กับฟิล์มกรองแสงด้านในรถได้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกระแทกและลดความร้อนได้ดีกว่าการติดฟิล์มด้านในรถแบบซ้อนกับ 2 ชั้น ซึ่งจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันฟิล์มในทุกกรณี
 
Power Plus Protection
 
รุ่นฟิล์ม สีฟิล์ม การลดความร้อนจากแสงแดด การสะท้อนแสง แสงส่องผ่าน การลดรังสี UV
SunroofPIus 15 LS4 สโตนเกรย์ 41% 5% 17% 99%
SunroofPlus05 LS4  เอิร์ทเกรย์ 43% 5% 7% 99%
SunroofPIus 15 LS4
สีฟิล์ม สโตนเกรย์
การลดความร้อนจากแสงแดด 41%
การสะท้อนแสง 5%
แสงส่องผ่าน 17%
การลดรังสี UV 99%
SunroofPlus05 LS4 
สีฟิล์ม เอิร์ทเกรย์
การลดความร้อนจากแสงแดด 43%
การสะท้อนแสง 5%
แสงส่องผ่าน 7%
การลดรังสี UV 99%
 
SunroofPIus 15 LS4
สโตนเกรย์
 
SunroofPlus05 LS4 
เอิร์ทเกรย์
 
Power Protection
 
รุ่นฟิล์ม สีฟิล์ม การลดความร้อนจากแสงแดด การสะท้อนแสง แสงส่องผ่าน การลดรังสี UV
Sunroof50 SI สกายบลู 52% 26% 50% 99%
Sunroof05 N สโมคเกรย์ 63% 22% 11% 99%
Sunroof50 SI
สีฟิล์ม สกายบลู
การลดความร้อนจากแสงแดด 52%
การสะท้อนแสง 26%
แสงส่องผ่าน 50%
การลดรังสี UV 99%
Sunroof05 N
สีฟิล์ม สโมคเกรย์
การลดความร้อนจากแสงแดด 63%
การสะท้อนแสง 22%
แสงส่องผ่าน 11%
การลดรังสี UV 99%
 
Sunroof50 SI
สกายบลู
 
Sunroof05 N
สโมคเกรย์

*(การติดตั้งฟิล์มงาสะท้อนแสงสูงเกินไป เช่น ใช้ฟิล์มชนิดติดอาคาร อาจส่งผลให้เกิด Miror Effect ทัศนวิสัยการขับขี่บิดเบือน และผู้โดยสารมึนงงได้ ดังนั้นฟิล์ม Lamina Power Sunroof มีคุณสมบัติพิศษกันร้อนสูง ไม่บิดเบือน และให้ทัศนวิสัยการขับขี่สบายตาในทุกสถานการณ์ ทั้งกลางวันและกลางคืน)
* ในกรณีติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกหลังคา Sun Roof , Moon Roof หรือ Panoramic Roof ที่มีการเคลือบสารกัน (สะท้อน) ความร้อน หรือสารใดๆบนผิวกระจกบริเวณดังกล่าว บริษัทฯ ขอยกเว้นการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกกรณี รวมถึงการไม่รับประกันความเสียหายหรือหลุดลอกของสารเคลือบกัน (สะท้อน) ความร้อนอันอาจเกิดจากการติดตั้งหรือการลอกฟิล์ม