ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
ฟิล์มนิรภัย
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina Power Sunroof
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ประเมินราคาฟิล์มบ้าน/อาคาร
Pop Boost
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Pop Boost Series

 
Lamina Digital Pop Boost Series
เทคโนโลยีพิเศษที่รังสรรค์คิดค้นวิจัย
และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เนื้อฟิล์มระดับอนุภาคเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์  100% แบบ Magnetron Sputtering Vacuum Coating ด้วยการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าให้อะตอมโลหะ เรียงตัวบนเนื้อฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตัลใส และชั้น Pressure  Sensitive Adhesion ชนิด Hi - Performance รวมซ้อนกันถึง 6 ชั้น กำเนิดเป็นชั้นเนื้อฟิล์มเหนี่ยวแน่น ทนทาน ให้สัมผัสแนบสนิทกับกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดความร้อนจากแสงแดดจริงได้สูงขึ้นถึง 60% ทั้งกันรอยขีดข่วน และลดอันตรายกรณีกระจกแตกได้ระดับ AAA จนได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดนิยมของผู้ใช้รถทั่วโลก

ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL และ ASTM

* เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
** ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2

การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรงจะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
รุ่นฟิล์ม สี การลด
ความร้อน
จากแสงแดด
(TSER)
การลด
ความร้อนจาก
สปอตไลท์
แสงส่องผ่าน
(VLT)
การสะท้อนแสง
(VLR)
การลดรังสี UV
POP05NSRPS
สีนิวทรัลเข้ม 70% 88% 12% 32% 99%
POP05BKSRPS
สีดีพ แบล็ค 60% 77% 10% 8% 99%
POP05CSRPS
สีชาโคลเข้ม 59% 76% 9% 8% 99%
POP20RBBSRPS
สีนิวทรัล บรอนซ์ 57% 74% 20% 7% 99%
POP20RBGSRPS
สีนิวทรัล กรีน 56% 72% 20% 8% 99%
POP20CSRPS
สีชาโคลเข้ม 48% 60% 21% 8% 99%
POP20NSRPS
สีนิวทรัลดีพ 60% 77% 27% 25% 99%
POP35BKSRPS
สีไลท์ แบล็ค 51% 65% 34% 10% 99%
POP35NSRPS
สีนิวทรัลเอิร์ท 53% 68% 35% 22% 99%
POP50NSRPS
สีนิวทรัลไลท์ 41% 54% 50% 13% 99%
POP50SISRPS
Silver 52% 67% 48% 28% 99%
POP05NSRPS
สี สีนิวทรัลเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 70%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88%
แสงส่องผ่าน (VLT) 12%
การสะท้อนแสง (VLR) 32%
การลดรังสี UV 99%
POP05BKSRPS
สี สีดีพ แบล็ค
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 60%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77%
แสงส่องผ่าน (VLT) 10%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP05CSRPS
สี สีชาโคลเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 59%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 76%
แสงส่องผ่าน (VLT) 9%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP20RBBSRPS
สี สีนิวทรัล บรอนซ์
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 57%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 74%
แสงส่องผ่าน (VLT) 20%
การสะท้อนแสง (VLR) 7%
การลดรังสี UV 99%
POP20RBGSRPS
สี สีนิวทรัล กรีน
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 56%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 72%
แสงส่องผ่าน (VLT) 20%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP20CSRPS
สี สีชาโคลเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 48%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 60%
แสงส่องผ่าน (VLT) 21%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP20NSRPS
สี สีนิวทรัลดีพ
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 60%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77%
แสงส่องผ่าน (VLT) 27%
การสะท้อนแสง (VLR) 25%
การลดรังสี UV 99%
POP35BKSRPS
สี สีไลท์ แบล็ค
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 51%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 65%
แสงส่องผ่าน (VLT) 34%
การสะท้อนแสง (VLR) 10%
การลดรังสี UV 99%
POP35NSRPS
สี สีนิวทรัลเอิร์ท
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 53%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 68%
แสงส่องผ่าน (VLT) 35%
การสะท้อนแสง (VLR) 22%
การลดรังสี UV 99%
POP50NSRPS
สี สีนิวทรัลไลท์
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 41%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 54%
แสงส่องผ่าน (VLT) 50%
การสะท้อนแสง (VLR) 13%
การลดรังสี UV 99%
POP50SISRPS
สี Silver
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 52%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67%
แสงส่องผ่าน (VLT) 48%
การสะท้อนแสง (VLR) 28%
การลดรังสี UV 99%