ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
EV BOOST
Ceramatrix BOOST
Mystery BOOST
CM ICON BOOST
CM ONE BOOST
Special Series
Executive Series
Genius Series
POP Series
ฟิล์มนิรภัย
Ceramatrix Safety
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ประเมินราคาฟิล์มบ้าน/อาคาร
POP Series
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Pop Series

 
POP Series
เทคโนโลยีพิเศษที่รังสรรค์คิดค้นวิจัย
และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เนื้อฟิล์มระดับอนุภาคเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์  100% แบบ Magnetron Sputtering Vacuum Coating ด้วยการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าให้อะตอมโลหะ เรียงตัวบนเนื้อฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตัลใส และชั้น Pressure  Sensitive Adhesion ชนิด Hi - Performance รวมซ้อนกันถึง 6 ชั้น กำเนิดเป็นชั้นเนื้อฟิล์มเหนี่ยวแน่น ทนทาน ให้สัมผัสแนบสนิทกับกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดความร้อนจากแสงแดดจริงได้สูงขึ้นถึง 60% ทั้งกันรอยขีดข่วน และลดอันตรายกรณีกระจกแตกได้ระดับ AAA จนได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดนิยมของผู้ใช้รถทั่วโลก

ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL และ ASTM

* เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
** ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2

การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรงจะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV % การสะท้อนแสง % รองรับสัญญาณ Digital Boost
POP05NSRPS
สีนิวทรัลเข้ม 70 88 12 99 32 -
POP05BKSRPS
สีดีพ แบล็ค 60 77 10 99 8 -
POP05CSRPS
สีชาโคลเข้ม 59 76 9 99 8 -
POP20RBBSRPS
สีนิวทรัล บรอนซ์ 57 74 20 99 7 -
POP20RBGSRPS
สีนิวทรัล กรีน 56 72 20 99 8 -
POP20CSRPS
สีชาโคลเข้ม 48 60 21 99 8 -
POP20NSRPS
สีนิวทรัลดีพ 60 77 27 99 25 -
POP35BKSRPS
สีไลท์ แบล็ค 51 65 34 99 10 -
POP35NSRPS
สีนิวทรัลเอิร์ท 53 68 35 99 22 -
POP50NSRPS
สีนิวทรัลไลท์ 41 54 50 99 13 -
POP50SISRPS
Silver 52 67 48 99 28 -
POP05NSRPS
สี สีนิวทรัลเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 70
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88
% แสงส่องผ่าน 12
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 32
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP05BKSRPS
สี สีดีพ แบล็ค
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77
% แสงส่องผ่าน 10
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP05CSRPS
สี สีชาโคลเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 59
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 76
% แสงส่องผ่าน 9
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP20RBBSRPS
สี สีนิวทรัล บรอนซ์
% การลดความร้อนจากแสงแดด 57
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 74
% แสงส่องผ่าน 20
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 7
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP20RBGSRPS
สี สีนิวทรัล กรีน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 56
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 72
% แสงส่องผ่าน 20
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP20CSRPS
สี สีชาโคลเข้ม
% การลดความร้อนจากแสงแดด 48
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 60
% แสงส่องผ่าน 21
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP20NSRPS
สี สีนิวทรัลดีพ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77
% แสงส่องผ่าน 27
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 25
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP35BKSRPS
สี สีไลท์ แบล็ค
% การลดความร้อนจากแสงแดด 51
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 65
% แสงส่องผ่าน 34
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 10
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP35NSRPS
สี สีนิวทรัลเอิร์ท
% การลดความร้อนจากแสงแดด 53
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 68
% แสงส่องผ่าน 35
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 22
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP50NSRPS
สี สีนิวทรัลไลท์
% การลดความร้อนจากแสงแดด 41
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 54
% แสงส่องผ่าน 50
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 13
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -
POP50SISRPS
สี Silver
% การลดความร้อนจากแสงแดด 52
% การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67
% แสงส่องผ่าน 48
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 28
% รองรับสัญญาณ Digital Boost -