ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
POP Series
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Pop Series

 
POP Series
เทคโนโลยีพิเศษที่รังสรรค์คิดค้นวิจัย
และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เนื้อฟิล์มระดับอนุภาคเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์  100% แบบ Magnetron Sputtering Vacuum Coating ด้วยการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าให้อะตอมโลหะ เรียงตัวบนเนื้อฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตัลใส และชั้น Pressure  Sensitive Adhesion ชนิด Hi - Performance รวมซ้อนกันถึง 6 ชั้น กำเนิดเป็นชั้นเนื้อฟิล์มเหนี่ยวแน่น ทนทาน ให้สัมผัสแนบสนิทกับกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดความร้อนจากแสงแดดจริงได้สูงขึ้นถึง 60% ทั้งกันรอยขีดข่วน และลดอันตรายกรณีกระจกแตกได้ระดับ AAA จนได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดนิยมของผู้ใช้รถทั่วโลก

ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL และ ASTM

* เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
** ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2

การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรงจะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
รุ่นฟิล์ม สี การลด
ความร้อน
จากแสงแดด
(TSER)
การลด
ความร้อนจาก
สปอตไลท์
แสงส่องผ่าน
(VLT)
การสะท้อนแสง
(VLR)
การลดรังสี UV
POP05NSRPS
สีนิวทรัลเข้ม 70% 88% 12% 32% 99%
POP05BKSRPS
สีดีพ แบล็ค 60% 77% 10% 8% 99%
POP05CSRPS
สีชาโคลเข้ม 59% 76% 9% 8% 99%
POP20RBBSRPS
สีนิวทรัล บรอนซ์ 57% 74% 20% 7% 99%
POP20RBGSRPS
สีนิวทรัล กรีน 56% 72% 20% 8% 99%
POP20CSRPS
สีชาโคลเข้ม 48% 60% 21% 8% 99%
POP20NSRPS
สีนิวทรัลดีพ 60% 77% 27% 25% 99%
POP35BKSRPS
สีไลท์ แบล็ค 51% 65% 34% 10% 99%
POP35NSRPS
สีนิวทรัลเอิร์ท 53% 68% 35% 22% 99%
POP50NSRPS
สีนิวทรัลไลท์ 41% 54% 50% 13% 99%
POP50SISRPS
Silver 52% 67% 48% 28% 99%
POP05NSRPS
สี สีนิวทรัลเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 70%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 88%
แสงส่องผ่าน (VLT) 12%
การสะท้อนแสง (VLR) 32%
การลดรังสี UV 99%
POP05BKSRPS
สี สีดีพ แบล็ค
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 60%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77%
แสงส่องผ่าน (VLT) 10%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP05CSRPS
สี สีชาโคลเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 59%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 76%
แสงส่องผ่าน (VLT) 9%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP20RBBSRPS
สี สีนิวทรัล บรอนซ์
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 57%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 74%
แสงส่องผ่าน (VLT) 20%
การสะท้อนแสง (VLR) 7%
การลดรังสี UV 99%
POP20RBGSRPS
สี สีนิวทรัล กรีน
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 56%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 72%
แสงส่องผ่าน (VLT) 20%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP20CSRPS
สี สีชาโคลเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 48%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 60%
แสงส่องผ่าน (VLT) 21%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
POP20NSRPS
สี สีนิวทรัลดีพ
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 60%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 77%
แสงส่องผ่าน (VLT) 27%
การสะท้อนแสง (VLR) 25%
การลดรังสี UV 99%
POP35BKSRPS
สี สีไลท์ แบล็ค
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 51%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 65%
แสงส่องผ่าน (VLT) 34%
การสะท้อนแสง (VLR) 10%
การลดรังสี UV 99%
POP35NSRPS
สี สีนิวทรัลเอิร์ท
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 53%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 68%
แสงส่องผ่าน (VLT) 35%
การสะท้อนแสง (VLR) 22%
การลดรังสี UV 99%
POP50NSRPS
สี สีนิวทรัลไลท์
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 41%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 54%
แสงส่องผ่าน (VLT) 50%
การสะท้อนแสง (VLR) 13%
การลดรังสี UV 99%
POP50SISRPS
สี Silver
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 52%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67%
แสงส่องผ่าน (VLT) 48%
การสะท้อนแสง (VLR) 28%
การลดรังสี UV 99%