ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Automotive Window Film
Window film
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
Safety Film
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina POWER SUNROOF
Building Film
Solar Tinted Film
Safety Building Film
Decorative Film
Pet Friendly Film
Estimate Building Film Price
Pop Boost
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Pop Boost SeriesLamina Digital Pop Boost Series
With a new researched technology, synthesis process at the molecular level of 100% pure alloy using ‘Magnetron Sputtering Vacuum Coating’ technique which allows for the deposition of metal on the film texture under vacuum condition, and integration of clear crystal and 6 layers high performance ‘Pressure Sensitive Adhesion’, a durable and excellent adhesion film with precision on window surface is, thus, crafted. This crafted film comes with enhanced properties of higher solar energy rejection of up to 60%, scratch-resistance, and AAA level of protection from glass shards (in case of broken window). These are the reasons why the film has gained most popularity from car users all over the world.

All Lamina product series are rust-free and certified the AIMCAL and ASTM standard tests.

* *Manufacturers' actual test values according to ASHRAE method by Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
** UV testing at the wavelength of 300-380 nm in Air Mass 2 condition.

The thermal conversion test using direct daylight measurement is considered as the more accurate approach than the thermal spotlight measurement as the heat from the two sources is completely different.

Source : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
Film Color Total Solar Energy Rejection (TSER) Spotlight Heat Rejection Visible Light Transmission (VLT) Visible Light Reflection (VLR) UV Rejected
POP05NSRPS
Dark Neutral 70% 88% 12% 32% 99%
POP05BKSRPS
Deep Black 60% 77% 10% 8% 99%
POP05CSRPS
Dark Charcoal 59% 76% 9% 8% 99%
POP20RBBSRPS
Neutral Bronze 57% 74% 20% 7% 99%
POP20RBGSRPS
Neutral Green 56% 72% 20% 8% 99%
POP20CSRPS
Dark Charcoal 48% 60% 21% 8% 99%
POP20NSRPS
Deep Neutral 60% 77% 27% 25% 99%
POP35BKSRPS
Lite Black 51% 65% 34% 10% 99%
POP35NSRPS
Nuetral Earth 53% 68% 35% 22% 99%
POP50NSRPS
Netrol Lite 41% 54% 50% 13% 99%
POP50SISRPS
Silver 52% 67% 48% 28% 99%
POP05NSRPS
Color Dark Neutral
Total Solar Energy Rejection (TSER) 70%
Spotlight Heat Rejection 88%
Visible Light Transmission (VLT) 12%
Visible Light Reflection (VLR) 32%
UV Rejected 99%
POP05BKSRPS
Color Deep Black
Total Solar Energy Rejection (TSER) 60%
Spotlight Heat Rejection 77%
Visible Light Transmission (VLT) 10%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
POP05CSRPS
Color Dark Charcoal
Total Solar Energy Rejection (TSER) 59%
Spotlight Heat Rejection 76%
Visible Light Transmission (VLT) 9%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
POP20RBBSRPS
Color Neutral Bronze
Total Solar Energy Rejection (TSER) 57%
Spotlight Heat Rejection 74%
Visible Light Transmission (VLT) 20%
Visible Light Reflection (VLR) 7%
UV Rejected 99%
POP20RBGSRPS
Color Neutral Green
Total Solar Energy Rejection (TSER) 56%
Spotlight Heat Rejection 72%
Visible Light Transmission (VLT) 20%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
POP20CSRPS
Color Dark Charcoal
Total Solar Energy Rejection (TSER) 48%
Spotlight Heat Rejection 60%
Visible Light Transmission (VLT) 21%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
POP20NSRPS
Color Deep Neutral
Total Solar Energy Rejection (TSER) 60%
Spotlight Heat Rejection 77%
Visible Light Transmission (VLT) 27%
Visible Light Reflection (VLR) 25%
UV Rejected 99%
POP35BKSRPS
Color Lite Black
Total Solar Energy Rejection (TSER) 51%
Spotlight Heat Rejection 65%
Visible Light Transmission (VLT) 34%
Visible Light Reflection (VLR) 10%
UV Rejected 99%
POP35NSRPS
Color Nuetral Earth
Total Solar Energy Rejection (TSER) 53%
Spotlight Heat Rejection 68%
Visible Light Transmission (VLT) 35%
Visible Light Reflection (VLR) 22%
UV Rejected 99%
POP50NSRPS
Color Netrol Lite
Total Solar Energy Rejection (TSER) 41%
Spotlight Heat Rejection 54%
Visible Light Transmission (VLT) 50%
Visible Light Reflection (VLR) 13%
UV Rejected 99%
POP50SISRPS
Color Silver
Total Solar Energy Rejection (TSER) 52%
Spotlight Heat Rejection 67%
Visible Light Transmission (VLT) 48%
Visible Light Reflection (VLR) 28%
UV Rejected 99%