ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Automotive Window Film
Window film
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
Safety Film
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina POWER SUNROOF
Building Film
Solar Tinted Film
Safety Building Film
Decorative Film
Pet Friendly Film
Estimate Building Film Price
Lamina POWER SUNROOF
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Power Sunroof

Prestige Protection
reduces glare, adds luxury, and enhances your style.
 

Prestinge Protection
 
Film Color Total Solar Energy Rejection (TSER) Visible Light Reflection (VLR) Visible Light Transmission (VLT) UV Rejected
Sunroof30 MG Rich Gray 55% 10% 29% 99%
Sunroof30 GN Green Leaf 52% 14% 33% 99%
Sunroof20 MG Mid Gray 58% 11% 21% 99%
Sunroof05 C Charcoal Gray 61% 6% 5% 99%
Sunroof05 MG  Dark Gray 65% 9% 7% 99%
 
Sunroof30 MG
Color Rich Gray
Total Solar Energy Rejection (TSER) 55%
Visible Light Reflection (VLR) 10%
Visible Light Transmission (VLT) 29%
UV Rejected 99%
Sunroof30 GN
Color Green Leaf
Total Solar Energy Rejection (TSER) 52%
Visible Light Reflection (VLR) 14%
Visible Light Transmission (VLT) 33%
UV Rejected 99%
Sunroof20 MG
Color Mid Gray
Total Solar Energy Rejection (TSER) 58%
Visible Light Reflection (VLR) 11%
Visible Light Transmission (VLT) 21%
UV Rejected 99%
Sunroof05 C
Color Charcoal Gray
Total Solar Energy Rejection (TSER) 61%
Visible Light Reflection (VLR) 6%
Visible Light Transmission (VLT) 5%
UV Rejected 99%
Sunroof05 MG
Color Dark Gray
Total Solar Energy Rejection (TSER) 65%
Visible Light Reflection (VLR) 9%
Visible Light Transmission (VLT) 7%
UV Rejected 99%
 
Sunroof30 MG
Rich Gray
 
Sunroof30 GN
Green Leaf
 
Sunroof20 MG
Mid Gray
 
Sunroof05 C
Charcoal Gray
 
Sunroof05 MG
 Dark Gray
   
 
SunShiedlPlusPS4 (ฟิล์มใสนิรภัยติดด้านนอกรถ)
SunShiedlPlusPS4 (safety and transparent film for car exterior)
Total Solar Energy Rejection (TSER) Visible Light Reflection (VLR) Visible Light Transmission (VLT) UV Rejected
15% 9% 89% 99%

*SunShieldPlusPS4, a safety exterior film, includes a special Glass Roof feature to protect your sunroof from damage caused by stones, bird droppings, or tree branches. Furthermore, SunShieldPlusPS4 can be installed with interior window tint film to enhance protection and improve heat efficiency. This approach is preferable to installing two layers of interior film, which is not covered under warranty.
 
Power Plus Protection
 
Film Color Total Solar Energy Rejection (TSER) Visible Light Reflection (VLR) Visible Light Transmission (VLT) UV Rejected
SunroofPIus 15 LS4 Stone Gray 41% 5% 17% 99%
SunroofPlus05 LS4  Earth Gray 43% 5% 7% 99%
SunroofPIus 15 LS4
Color Stone Gray
Total Solar Energy Rejection (TSER) 41%
Visible Light Reflection (VLR) 5%
Visible Light Transmission (VLT) 17%
UV Rejected 99%
SunroofPlus05 LS4 
Color Earth Gray
Total Solar Energy Rejection (TSER) 43%
Visible Light Reflection (VLR) 5%
Visible Light Transmission (VLT) 7%
UV Rejected 99%
 
SunroofPIus 15 LS4
Stone Gray
 
SunroofPlus05 LS4
Earth Gray
 
Power Protection
 
Film Color Total Solar Energy Rejection
(TSER)
Visible Light Reflection (VLR) Visible Light Transmission (VLT) UV Rejected
Sunroof50 SI Sky Blue 52% 26% 50% 99%
Sunroof05 N Smoke Gray 63% 22% 11% 99%
Sunroof50 SI
Color Sky Blue
Total Solar Energy Rejection (TSER) 52%
Visible Light Reflection (VLR) 26%
Visible Light Transmission (VLT) 50%
UV Rejected 99%
Sunroof05 N
Color Smoke Gray
Total Solar Energy Rejection (TSER) 63%
Visible Light Reflection (VLR) 22%
Visible Light Transmission (VLT) 11%
UV Rejected 99%
 
Sunroof50 SI
Sky Blue
 
Sunroof05 N
Smoke Gray

*Warning: Installing overly shiny window tint films, such as those used for exterior buildings, can cause a mirror effect that impairs driving vision and may lead to confusion. Lamina Sunroof offers special features such as high heat protection and no distortion, ensuring excellent visibility for safe driving both day and night.
* If you install window tint film with heat-resistant coating on your sunroof, moonroof, panoramic roof, or any other type of surface, the company does not warrant every case, including damage or peeling of the coating caused by the installation process.