ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Automotive Window Film
Window film
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
Safety Film
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina POWER SUNROOF
Building Film
Solar Tinted Film
Safety Building Film
Decorative Film
Pet Friendly Film
Estimate Building Film Price
Genius Boost
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Genius Boost Series

 
Lamina Digital Genius Boost Series
Model: RL50SISRPS Lamina Window Film

For those who like extra clear transparent film, this film model is definitely for you. Even though it is a transparent film, it can reject up to 54% of solar energy and block up to almost a 100% of UV rays, which is similar to a darker shade film. Once installed, this transparent film will make your car look more modern, bright, fierce and alive. Even an old car will look like new with this film lively color.

Model: ANL35NSRPS Lamina Window Film
For those who seek for a moderate dark shade film with a bit glossy surface for modern look of the car, and, at the same time, providing high solar energy rejection and more safety protection when driving alone at night on a desolated road, this model of film is highly recommended. The film can be installed on many car makes and it also goes well with many vehicle colors.

Model: DL30GNSRPS Lamina Window Film
If you are driving an off-road vehicle and you wanted to add that modern, cool, outstanding and eye-catching look to your car, this model of film is highly recommended. It can also help reject solar energy for up to 54% and block UV rays for up to 100%.

Model: ANL20NSRPS Lamina Window Film
This model of Lamina film is an all-time popular. It can be installed on almost all car models, but only recommended for sides and rear window. For the front windshield/ window, transparent film from Lamina (No. 45 and above such as APL45NXSRPS, APL50NSRPS, and APL65NXSRPS) is a better recommendation. Nevertheless, like all other Lamina films, this model also provides good driving vision with no distortion even when driving at night.

Model: ARL05CSRPS Lamina Window Film
For those with strong personalities who seek an ultimate privacy, this model of film is highly recommended for you. This film model is Lamina’s darkest shade, providing up to 62% solar energy rejection. 

All Lamina films are rust-free and passed the standard test conducted by the AIMCAI, IWFA and ASTM.
* These are actual values from the manufacturer, using ASHRAE method by Parry MoonJ. of the Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940).
** UV test is conducted at a wavelength of 300-380 nm at Air Mass 2
To accurately test the level of heat rejection, result measured from direct sunlight will be more precise than from the spotlight because the heat produced from the two different sources are entirely different in character.

Source: AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
Film Color Total Solar Energy Rejection (TSER) Spotlight Heat Rejection Visible Light Transmission (VLT) Visible Light Reflection (VLR) UV Rejected
ARL05CSRPS
Dark Charcoal 62% 80% 8% 8% 99%
ANL05NSRPS
Dark Smoke 66% 84% 11% 26% 99%
ANL20NSRPS
Dark Smoke 64% 82% 19% 25% 99%
DL30GNSRPS
Green 54% 70% 30% 15% 99.9%
ANL35NSRPS
Smoke 57% 74% 32% 25% 99%
RL50SISRPS
Crystal Blue 54% 70% 47% 27% 99.9%
ARL05CSRPS
Color Dark Charcoal
Total Solar Energy Rejection (TSER) 62%
Spotlight Heat Rejection 80%
Visible Light Transmission (VLT) 8%
Visible Light Reflection (VLR) 8%
UV Rejected 99%
ANL05NSRPS
Color Dark Smoke
Total Solar Energy Rejection (TSER) 66%
Spotlight Heat Rejection 84%
Visible Light Transmission (VLT) 11%
Visible Light Reflection (VLR) 26%
UV Rejected 99%
ANL20NSRPS
Color Dark Smoke
Total Solar Energy Rejection (TSER) 64%
Spotlight Heat Rejection 82%
Visible Light Transmission (VLT) 19%
Visible Light Reflection (VLR) 25%
UV Rejected 99%
DL30GNSRPS
Color Green
Total Solar Energy Rejection (TSER) 54%
Spotlight Heat Rejection 70%
Visible Light Transmission (VLT) 30%
Visible Light Reflection (VLR) 15%
UV Rejected 99.9%
ANL35NSRPS
Color Smoke
Total Solar Energy Rejection (TSER) 57%
Spotlight Heat Rejection 74%
Visible Light Transmission (VLT) 32%
Visible Light Reflection (VLR) 25%
UV Rejected 99%
RL50SISRPS
Color Crystal Blue
Total Solar Energy Rejection (TSER) 54%
Spotlight Heat Rejection 70%
Visible Light Transmission (VLT) 47%
Visible Light Reflection (VLR) 27%
UV Rejected 99.9%