ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Home    Products   

Window film Genius Boost

   ANL05NSRPS
ANL05NSRPS

Dark Smoke

Film Detail ANL05NSRPS (Dark Smoke)
Total Solar Energy Rejection (TSER%) 66
Spotlight Heat Rejection (%) 84
Visible Light Transmission (VLT%) 11
UV Rejected (%) 99
Visible Light Reflection (VLR%) 26
Digital Boost Signal Reception (%) -
*** Available only at the Lamina Exclusive shop Service Center
Details
The most popular dark film of Lamina, can be fitted with almost every car model at the back and rear windshield. For the front windshield, it is recommended to employ clear Lamina film, which is Lamina number 45 and above, such as APL45NXSRPS, APL50NSRPS, APL65NXSRPS. This works just like other Lamina dark films, provide sharpness of the visibility when driving even at night.