ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
Building Film
Solar Tinted Film
Safety Building Film
Decorative Film
Pet Friendly Film
Estimate Building Film Price
Automotive Window Film
Window film
EV Boost
EVS Boost
Ceramatrix Boost
CM ONE Boost
CM ICON Boost
Ceramic Onyx Boost
Ceramic Iris Boost
Mystery Boost
Special Boost
Executive Boost
Genius Boost
Pop Boost
Safety Film
Ceramatrix Safety
ฟิล์มสำหรับซันรูฟ
Lamina POWER SUNROOF

Lamina Building Film

Lamina Building Film Solar Tinted Film
 
   
 

The installation of Lamina LLumar Films can effectively reduce heat from solar energy for up to 80%, save more energy and block up to 99% of UV rays. The film has been trusted by over tens of thousands of architects and projects around the world.

For example, the United Nations building, Rockefeller Foundation, United States Army, Tom Brackley Airport, Lay International, Henry Ford Museum, Yale University, University of Texas, FBI building, the Ministry of Defence in UK, National Bank of Detroit, JFK Building, Edison Plaza, Exxon Headquarters, The World of Coca Cola, IBM, Holiday Inn in LA, Disneyland Hotel, Hilton Hotel, JCPenney department stores, Electricity Generating Authority of Thailand, Queen Sirikit National Institute of Child Health, Mahidol University Office Building, KMUTT’s Chemical Engineering Building, KFC, TAC, Cement Thai Home Mart, Isuzu and Honda Showrooms, Suan Rim Klong Housing Estate, Chiang Mai Airport, Thammasat University (Tha Prachan Campus), 7 Eleven, Land Development Department, National Center for Genetic and Biotechnology Engineering and many more.  

In addition, Lamina LLumar also offers a wide range of the finest film selection, including tinted film, reflective film, Low-E film, sputtered film, Solar/Safety film and more than 70 other film models.
 

9 Reasons why "Lamina LLumar"
is the number 1 most popular building film

 • Reduces heat from sunlight for up to 70%.
 • Provides 99% protection against UVA & UVB which are the biggest cause of skin cancer and melasma. 
 • Reduces stress on your eyes caused by an exposure to sunlight for up to 90%.
 • Reduces your electricity bill and helps your A/C not to work too hard!
 • Holds the glass in place in case of a force entry event. Prevents break-ins.
 • Offers privacy while allowing a good level of natural light and visibility.
 • Decreases fading of furniture and deterioration of other home appliances.
 • Provides high resistance to abrasion with anti-scratch coating for easy clean and care. 
 • Keeps you home and building nice and shine like new with 7-year warranty. 


ที่มา
1. International Window Film Association Fiat Glass Educatin Guide
2. AIMCAL Energy Managerment Program Window Films Training Guide
3. Lamina Films Manufacturer
4. Techno-Sell (Frey) Co.,Ltd.

  

The Best Ceramic Film with pride of beauty and comfort
 
We proudly present this very special ceramic film with high level of solar energy rejection for your home and condominium. This latest innovative ‘PRIDE Series’ is crafted from a USA standard super-premium film texture. Thus, it is resulted in an exquisite color of the film that offers great eye protection against sharp glare, UVA and UVB. Be assured that the film will not block or interfere with any digital/signal connections.
  
Lamina Pride Series ฟิล์มสวยหรู สบายตา ปกป้องสุขภาพกายและใจของคุณและครอบครัวให้ผ่อนคลาย พร้อมคว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด
Model Visible Light Transmission (VLT) Visible Light Reflection (VLR) UV Protection  Solar Energy Rejection  (TSER)
PRIDE30SRPS 29% 10% 55% > 99%
PRIDE20SRPS 21% 10% 57% 99%
PRIDE05SRPS 7% 9% 64% 99%
PRIDE30SRPS
Visible Light Transmission (VLT) 29%
Visible Light Reflection (VLR) 10%
Solar Energy Rejection  (TSER) > 99%
UV Protection  55%
PRIDE20SRPS
Visible Light Transmission (VLT) 21%
Visible Light Reflection (VLR) 10%
Solar Energy Rejection  (TSER)  57%
UV Protection  99%
PRIDE05SRPS
Visible Light Transmission (VLT) 7%
Visible Light Reflection (VLR) 9%
Solar Energy Rejection  (TSER)   64%
UV Protection  99%
 

PRIDE30SRPS
 
PRIDE20SRPS
 
PRIDE05SRPS
 
 
 
 


0


Luxurious ceramic film for houses and condos

Lamina was inspired by agate gemstones to create the luxurious nano-ceramic film, resulting in a film that exudes dark elegance on the outside yet remains pure and clear on the inside. With Lamina's ownership of two world-class technologies AntiSolar+ and Lamina Digital Boost Lamina Digital Ceramic Onyx Boost excels in UV and heat protection while seamlessly channeling every new digital signal, including 5G, WIFI-7, Bluetooth-5.4.
 
Film Visible Light Transmission (VLT) Visible Light Reflection (VLR) UV Rejected  Total Solar Energy Rejection (TSER)
Ceramic Solar 35 30% 7% 99% 47%
Ceramic Solar 15 14% 6% 99% 51%
Ceramic Solar 05 6% 5% 99% 55%
Ceramic Solar 35
Visible Light Transmission (VLT) 30%
Visible Light Reflection (VLR) 7%
Total Solar Energy Rejection (TSER) 47%
UV Rejected 99%
Ceramic Solar 15
Visible Light Transmission (VLT) 14%
Visible Light Reflection (VLR) 6%
Total Solar Energy Rejection (TSER) 51%
UV Rejected  99%
Ceramic Solar 05
Visible Light Transmission (VLT 6%
Visible Light Reflection (VLR) 5%
Total Solar Energy Rejection (TSER) 55%
UV Rejected 99%
 
Ceramic Solar 35
 
Ceramic Solar 15
 
Ceramic Solar 05ฟิล์มกันร้อนสูงยอดนิยม ที่คนรักบ้านยอมรับให้เป็นที่ 1
 
ฟิล์มอาคารคามิน่า ลูมาร์ Top Series ฟิล์มกันความร้อนสำหรับบ้าน และอาคารคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดฮิตที่เจ้าของบ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน และร้านค้านับหมื่นโครงการทั่วไทยเจาะจงเลือกติดตั้ง
 
ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม Nano Metallic Sputtering + UV Absorber ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้จริงกว่า 70% กันยูวีมากกว่า 99% ป้องกันการแตกกระจายของเศษกระจกได้ดีเยี่ยม ผ่านมาตรฐาน ISO9001

รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV  % การสะท้อนแสง
TOP70BLSRHPR ไลท์บลู 49 69 99 8
 
 
TOP70BLSRHPR
สีไลท์บลู
 
   
รุ่นฟิล์ม สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV  % การสะท้อนแสง
TOP45NXSRPS นิวทรัลสกาย 49 44 99 11
TOP35BKSRPS ไลท์สกาย 51 34 99 10
TOP20CSRPS ดีฟคลาวด์ 48 21 99 8
TOP20RBGSRPS นิวทรัลกรีน 56 20 99 8
TOP05BKSRPS ดีฟเอิร์ธ 60 10 99 8
TOP05NSRPS นิวทรัลเอิร์ธ 70 12 99 32
TOP70BLSRHPR
สี ไลท์บลู
% การลดความร้อนจากแสงแดด 49
% แสงส่องผ่าน 69
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
 
TOP70BLSRHPR
สีไลท์บลู
TOP45NXSRPS
สี นิวทรัลสกาย
% การลดความร้อนจากแสงแดด 49
% แสงส่องผ่าน 44
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 11
TOP35BKSRPS
สี ไลท์สกาย
% การลดความร้อนจากแสงแดด 51
% แสงส่องผ่าน 34
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 10
TOP20CSRPS
สี ดีฟคลาวด์
% การลดความร้อนจากแสงแดด 48
% แสงส่องผ่าน 21
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
TOP20RBGSRPS
สี นิวทรัลกรีน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 56
% แสงส่องผ่าน 20
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
TOP05BKSRPS
สี ดีฟเอิร์ธ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% แสงส่องผ่าน 10
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
TOP05NSRPS
สี นิวทรัลเอิร์ธ
% การลดความร้อนจากแสงแดด 70
% แสงส่องผ่าน 12
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 32
 
TOP45NXSRPS
สีนิวทรัลสกาย
 
TOP35BKSRPS
สีไลท์สกาย
 
TOP20CSRPS
สีดีฟคลาวด์
 
TOP20RBGSRPS
สีนิวทรัลกรีน
 
TOP05BKSRPS
สีดีฟเอิร์ธ
 
TOP05NSRPS
สีนิวทรัลเอิร์ธ
 
 

Model Color % Solar Energy Rejection % Visible Light Transmission  % UV Protection  % Visible Light Reflection
TOP70BLSRHPR Light Blue 49 69 99 8
 
 
TOP70BLSRHPR
Light Blue
 
   
Model Color % Solar Energy Rejection % Visible Light Transmission % UV Protection  % Visible Light Reflection
TOP45NXSRPS Neutral Sky 49 44 99 11
TOP35BKSRPS Light Sky 51 34 99 10
TOP20CSRPS Deep Cloud 48 21 99 8
TOP20RBGSRPS Neutral Green 56 20 99 8
TOP05BKSRPS Deep Earth 60 10 99 8
TOP05NSRPS Neutral Earth 70 12 99 32
TOP70BLSRHPR
Color Light Blue
% Solar Energy Rejection 49
% Visible Light Transmission 69
% UV Protection 99
% Visible Light Reflection 8
 
TOP70BLSRHPR
Light Blue
TOP45NXSRPS
Color Neutral Sky
% Solar Energy Rejection 49
% Visible Light Transmission  44
% UV Protection  99
% Visible Light Reflection  11
TOP35BKSRPS
Color Light Sky
% Solar Energy Rejection 51
% Visible Light Transmission  34
% UV Protection  99
% Visible Light Reflection  10
TOP20CSRPS
Color Deep Cloud
% Solar Energy Rejection 48
% Visible Light Transmission  21
% UV Protection  99
% Visible Light Reflection  8
TOP20RBGSRPS
Color Neutral Green
% Solar Energy Rejection 56
% Visible Light Transmission  20
% UV Protection  99
% Visible Light Reflection  8
TOP05BKSRPS
Color Deep Earth
% Solar Energy Rejection 60
% Visible Light Transmission  10
% UV Protection  99
% Visible Light Reflection  8
TOP05NSRPS
Color Neutral Earth
% Solar Energy Rejection 70
% Visible Light Transmission 12
% UV Protection  99
% Visible Light Reflection  32
 
TOP45NXSRPS
Neutral Sky
 
TOP35BKSRPS
Light Sky
 
TOP20CSRPS
Deep Cloud
 
TOP20RBGSRPS
Neutral Green
 
TOP05BKSRPS
Deep Earth
 
TOP05NSRPS
Neutral Earth
 
 

Model Color % Solar Energy Rejection % Visible Light Transmission % UV Protection   Film Shading Coefficient % Visible Light Reflection  % Solar Energy Transmission 
XR20SISRCD/PS Dark Silver 79 15 99 0.24 60 12
XR15GOSRPS Gold 78 15 99 0.25 50 12
XR15BSRCD/PS Bronze 76 8 99 0.28 18 9
XR15GSRCD/PS Dark Gray 74 7 99 0.29 13 9
XR15GNSRPS Dark Green 73 16 99 0.31 32 14
XR15BLSRPS Dark Blue 72 12 99 0.33 18 18
XR35SISRCD/PS Silver 68 28 99 0.36 44 22
XR20SISRCD/PS
Color Dark Silver
% Solar Energy Rejection 79
% Visible Light Transmission 15
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.24
% Visible Light Reflection 60
% Solar Energy Transmission 12
XR15GOSRPS
Color Gold
% Solar Energy Rejection 78
% Visible Light Transmission 15
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.25
% Visible Light Reflection 50
% Solar Energy Transmission 12
XR15BSRCD/PS
Color Bronze
% Solar Energy Rejection 76
% Visible Light Transmission 8
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.28
% Visible Light Reflection 18
% Solar Energy Transmission 9
XR15GSRCD/PS
Color Dark Gray
% Solar Energy Rejection 74
% Visible Light Transmission 7
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.29
% Visible Light Reflection 13
% Solar Energy Transmission 9
XR15GNSRPS
Color Dark Green
% Solar Energy Rejection 73
% Visible Light Transmission 16
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.31
% Visible Light Reflection 32
% Solar Energy Transmission 14
XR15BLSRPS
Color Dark Blue
% Solar Energy Rejection 72
% Visible Light Transmission 12
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.33
% Visible Light Reflection 18
% Solar Energy Transmission 18
XR35SISRCD/PS
Color Silver
% Solar Energy Rejection 68
% Visible Light Transmission 28
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.36
% Visible Light Reflection 44
% Solar Energy Transmission 22
 
XR20SISRCD/PS
Dark Silver
 
XR15GOSRPS
Gold
 
XR15BSRCD/PS
Bronze
 
XR15GSRCD/PS
Dark Gray
             
XR15GNSRPS
Dark Green
 
XR15BLSRPS
Dark Blue
 
XR35SISRCD/PS
Silver
   
 

To book an appointment for film installation, please call 
02-422-2345


Model Color % Solar Energy Rejection % Visible Light Transmission  % UV Protection   Film Shading Coefficient % Visible Light Reflection  % Solar Energy Transmission
XP35BSRCD Bronze 63 37 99 0.43 25 28
XAN20NSRPS Smoke 60 22 99 0.46 25 27
XR50SISRPS Crystal Blue 54 47 99 0.53 27 37
XD30GNSRPS Green 54 30 99 0.53 15 32
XAP35NSRPS Smoke 52 35 99 0.55 19 35
XAP60GNSRPS Crystal Green 44 57 99 0.64 14 48
XAP50NSRPS Smoke 44 48 99 0.64 13 48
XP35BSRCD
Color Bronze
% Solar Energy Rejection 63
% Visible Light Transmission 37
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.43
% Visible Light Reflection 25
% Solar Energy Transmission 28
XAN20NSRPS
Color Smoke
% Solar Energy Rejection 60
% Visible Light Transmission 22
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.46
% Visible Light Reflection 25
% Solar Energy Transmission 27
XR50SISRPS
Color Crystal Blue
% Solar Energy Rejection 54
% Visible Light Transmission 47
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.53
% Visible Light Reflection 27
% Solar Energy Transmission 37
XD30GNSRPS
Color Green
% Solar Energy Rejection 54
% Visible Light Transmission 30
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.53
% Visible Light Reflection 15
% Solar Energy Transmission 32
XAP35NSRPS
Color Smoke
% Solar Energy Rejection 52
% Visible Light Transmission 35
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.55
% Visible Light Reflection 19
% Solar Energy Transmission 35
XAP60GNSRPS
Color Crystal Green
% Solar Energy Rejection 44
% Visible Light Transmission 57
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.64
% Visible Light Reflection 14
% Solar Energy Transmission 48
XAP50NSRPS
Color Smoke
% Solar Energy Rejection 44
% Visible Light Transmission 48
% UV Protection 99
Film Shading Coefficient 0.64
% Visible Light Reflection 13
% Solar Energy Transmission 48
 
XP35BSRCD
Bronze
 
XAN20NSRPS
Smoke
 
XR50SISRPS
Crystal Blue
 
XD30GNSRPS
Green
             
XAP35NSRPS
Smoke
 
XAP60GNSRPS
Crystal Green
 
XAP50NSRPS
Smoke
   
 

To book an appointment for film installation, please call 
. 02-422-2345
 

Lamina Lux Series ฟิล์มดีไซน์หรู เพื่อชีวิตมีสไตล์
 
สวัสดีชีวิตมีดีไซน์ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เช้าจรดค่ำ กับฟิล์มลามิน่ารุ่นใหม่ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจเสริมจินตนาการของคุณให้โลดแล่น ทั้งชีวิตงานและพักผ่อนได้อย่างอิสระเต็มที่ เพียงคุณมองผ่านมุมมองจากฟิล์ม Lux Series ด้วยเนื้อฟิล์มที่สวยเป็นพิเศษ ผลิตจากนวัตกรรม USA จนได้ฟิล์มที่หรูหรา สีสันสวยงาม แปลกตา สะท้อนความร้อนและรังสียูวี่ A/B สูงสุด เหมาะสำหรับบ้าน คอนโดและอาคารสำนักงานยุคใหม่ เพื่อเสริมแรงบันดาลให้ชีวิตมีดีไซน์ไร้ขีดจำกัด
 
รุ่น % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV  % การสะท้อนแสง
LUX50SISRPS 43 59 99 18
LUX35NSRPS 55 33 99 21
LUX20NSRPS 59 27 99 23
LUX20NXSRPS 55 22 99 8
LUX05CSRPS 59 10 99 8
LUX05RLSRPS 60 6 99 6
LUX50SISRPS
% การลดความร้อนจากแสงแดด 43
% แสงส่องผ่าน 59
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 18
LUX35NSRPS
% การลดความร้อนจากแสงแดด 55
% แสงส่องผ่าน 33
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 21
LUX20NSRPS
% การลดความร้อนจากแสงแดด 59
% แสงส่องผ่าน 27
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 23
LUX20NXSRPS
% การลดความร้อนจากแสงแดด 55
% แสงส่องผ่าน 22
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
LUX05CSRPS
% การลดความร้อนจากแสงแดด 59
% แสงส่องผ่าน 10
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 8
LUX05RLSRPS
% การลดความร้อนจากแสงแดด 60
% แสงส่องผ่าน 6
% การลดรังสี UV 99
% การสะท้อนแสง 6
 
LUX50SISRPS
 
LUX35NSRPS
 
LUX20NSRPS
 
LUX20NXSRPS
             
LUX05CSRPS
 
LUX05RLSRPS
   
 
   
 

Components of Lamina LLumar Building Film
 • A special mounting adhesive layer holds the glass molecules and polyester layer together by creating tight bonds between them, which also provides protection by preventing the glass from shattering.
 • First polyester layer is an excellent metallized polyester containing UV absorbent. This layer helps to reduce up to 80% of heat from solar energy and provide up to 99% protection against UV rays.
 • Laminating adhesive layer is being used to enhance the cohesion between the first and the second polyester layer.
 • Second polyester layer helps to maximize the efficacy of the film in cutting down the heat and adds up to the durability and the adhesion of the film.
 • Transparent Scratch Resistant Coating layer keeps your film away from scratches and maintains its beauty throughout. All rights reserved to Lamina LLumar manufacturer only.

All Lamina LLumar is crafted from a premium polyester that contains UV absorbent and special adhesive layer that tightly holds the glass molecules in place. As a result, the film has the lowest shading coefficient of only 0.24 and also provides protection from glass shattering. The performance specifications of the film are also tested and approved in accordance to AIMCAL (Association of Industrial Metallizers Coaters and Laminators) and ASHRAE standard, which makes Lamina the only ISO 9001 certified building film brand in Thailand. 

Here are fun facts about solar energy! 
Solar energy consists of 3 types of radiation, including 53% infrared rays (IR), 3% ultraviolet (UV) rays and 44% visible rays (VI). The heat that we feel are emitted from infrared rays and visible rays. Infrared rays are only one of the forms of solar radiation and, generally, high quality film like the ‘Lamina LLumar’ will block out more than 90% of infrared rays. So, to accurately test the level of heat reduction, result measured from sunlight will be more precise that from the spotlight. This is because the heat produced from the two different sources are entirely different in character. These differences are shown in the table below:
Types of Solar Radiation Sunlight Spotlight
Ultra-Violet Rays (100 - 400 nm) 3% Very less
Infrared Rays (700 - 2400 nm) 53% 80 - 90 %
Visible rays (380 - 780 nm) 47% 10 - 20 %
 
Ultra-Violet Rays (100 - 400 nm)
Sunlight 3 %
Spotlight Very less
 
Infrared Rays (700 - 2400 nm)
Sunlight 53 %
Spotlight 80 - 90 %
 
Visible rays (380 - 780 nm)
Sunlight 47 %
Spotlight 10 - 20 %
 
As seen, the test result of heat reduction level conducted under spotlight or infrared light bulb will yield a high number than the test conducted under direct sunlight. The reason is because both spotlight and infrared light bulb contained the higher intensity of infrared value than in sunlight. And, despite the result value, window film can very well help filtering out most of the heat from infrared rays. The following is the graph that shows an accurate percentage of heat rejection measured from direct sunlight.

In summary, here’re what you need to consider before choosing the right film : 
1. The percentage of heat reduction must be measured from direct sunlight not from spotlight. The value should reflect the percent of solar energy rejection as a whole and not the rejection of just infrared rays. 
2. The percentage of heat reduction must be a value derived from a standard test approved by ASHRAE and AIMCAL.

 
 

Film for your beloved pets’ health and well-being
One of the most cherished members of our family is our beloved pets, known for their cuteness, innocence, and honesty. They never fail to bring a smile to our faces, no matter how often we see them. Ensuring both our pets' and our own well-being is crucial for their longevity and happiness. Now, you can rest assured that sun damage is no longer a concern for your pets. Introducing the latest Lamina Buddy Series, designed for houses and condos, this film offers four unparalleled qualities that no other film in Thailand provides, effectively preventing health issues for your pets.
 
Reduce glare  
Cats and dogs have Rod Photoreceptors four to eight times more than humans, which enhances their night vision but also makes them prone to glare. If your home consistently experiences glare, it could potentially damage your pets' eyes. By choosing the Lamina Buddy Series, you prevent any long-term damage to your beloved pets.


UV protection   
Did you know that cats and dogs have fewer Cone Photoreceptors than humans? This means they can only see yellow, gray, and blue hues (similar to red-green color blindness). UV radiation levels peak in sunlight between 9:00 and 15:00, potentially harming pets who gaze at outdoor landscapes for extended periods. Installing the Lamina Buddy Series can significantly reduce the harmful UV rays that can affect your pets' eyes.


High heat protection   
These days, under sunlight, there's an increasing amount of heat waves each year due to global warming, causing dogs and cats to encounter more skin diseases. Heat waves can damage Langerhans Cell which help enhancing your pets’ immunity system. The damage can trigger Solar Dermatitis on the nose, abdomen, back, ears, and lips, leading to scabs, inflammation, itching, infection, and potentially skin cancer. The Lamina Buddy Series offers high heat protection, safeguarding your furry friends' skin from heat waves while maintaining moisture, even in air-conditioned rooms.


Clear vision  
Allowing our beloved pets to regularly view natural scenery for at least 1-2 hours a day can help reduce stress and enhance their happiness beyond merely keeping them indoors or behind closed curtains. This positively influences their mental health and mood, significantly increasing their responsiveness to owner commands.


Lamina Buddy Series Specifications
 
Films Visible Light Transmission (VLT) Reflection Total Solar Energy
Rejection (TSER)
UV Rejected
Buddy 30 29% 10% 55% 99%
Buddy 20 21% 11% 58% 99%
Buddy 05 7% 9% 65% 99%
 
Buddy 30
Visible Light Transmission (VLT) 29%
Reflection 10%
Total Solar Energy Rejection (TSER) 55%
UV Rejected 99%
 
Buddy 20
Visible Light Transmission (VLT) 21%
Reflection 11%
Total Solar Energy Rejection (TSER) 58%
UV Rejected 99%
 
Buddy 05
Visible Light Transmission (VLT) 7%
Reflection 9%
Total Solar Energy Rejection (TSER) 65%
UV Rejected 99%
 
Buddy 30
 
Buddy 20
 
Buddy 05

ประเมินราคาฟิล์มบ้าน/อาคาร