ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
EV BOOST
EVS BOOST
Ceramatrix BOOST
Mystery BOOST
CM ICON BOOST
CM ONE BOOST
Special Series
Executive Series
Genius Series
POP Series
ฟิล์มนิรภัย
Ceramatrix Safety
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ประเมินราคาฟิล์มบ้าน/อาคาร
Executive Series
SERIES
* เลือกรุ่นฟิล์ม

Lamina Digital Executive Series

 
Executive Series
รุ่น APL65NXSRPS

ฟิล์มใสโทนธรรมชาติ แสงส่องผ่านได้ถึง 63% เหมาะสำหรับติดตั้งกับรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และทุกสี ได้ทั้งกระจกรอบคัน บานหลัง และบานหน้า

รุ่น APL50NSRPS
เป็นฟิล์มที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ต้องการให้รถของคุณสวยงามแบบคลาสสิค โทนธรรมชาติ สบายตา สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบกระจกรอบคัน หรือเฉพาะกระจกบานหน้าในกรณีที่เลือกติดฟิล์มบานหลัง และบานข้างเป็นฟิล์มเข้มก็ได้

รุ่น APL45NXSRPS
สำหรับผู้ที่ชอบฟิล์มใส กันความร้อน สะท้อนแสงต่ำ ด้วยโทนสีพิเศษ เทานกพิราบ

รุ่น APL35NSRPS
ฟิล์มรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบฟิล์มเข้มปานกลาง แต่กันความร้อนได้สูง ให้ความรู้สึกเรียบหรู สง่างาม

รุ่น ARL20CSRPS
เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบฟิล์มเข้ม เงาน้อย ให้ความเป็นส่วนตัวสูง ขณะเดียวกันก็ไม่รบกวนทัศนวิสัยในการขับขี่ แม้ในยามค่ำคืน

รุ่น ARL35BXSRPS
อีกหนึ่งทางเลือกในการติดตั้งฟิล์มรอบคัน ด้วยสีบรอนซ์ เข้ากันได้ดีกับรถสีทรายทอง ให้ความเป็นส่วนตัว ไม่รบกวนทัศนวิสัยในการขับขี่แม้ยามค่ำคืน

รุ่น ARL20BXSRPS
อีกหนึ่งทางเลือกในการติดตั้งฟิล์มรอบคัน ด้วยสีบรอนซ์เข้ม เข้ากันได้ดีกับรถสีทรายทอง ให้ความเป็นส่วนตัว ไม่รบกวนทัศนวิสัยในการขับขี่แม้ยามค่ำคืน

รุ่น ARL20NXSRPS
ด้วยโทนสีพิเศษ เทานกพิราบเข้ม กันความร้อนได้สูง สะท้อนแสงต่ำ เข้ากันได้ดี กับฟิล์มรุ่น APL45NX

รุ่น ARL35CSRPS
เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบฟิล์มเข้ม เงาน้อย ให้ความเป็นส่วนตัวสูง ขณะเดียวกันก็ไม่รบกวนทัศนวิสัยในการขับขี่ แม้ในยามค่ำคืน

ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL และ ASTM

* เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)

** ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2
การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรง จะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
รุ่นฟิล์ม สี การลด
ความร้อน
จากแสงแดด
(TSER)
การลด
ความร้อนจาก
สปอตไลท์
แสงส่องผ่าน
(VLT)
การสะท้อนแสง
(VLR)
การลดรังสี UV
ARL20NXSRPS
สีเทานกพิราบเข้ม 55% 70% 22% 5% 99%
ARL20BXSRPS
สีบรอนซ์เข้ม 48% 61% 23% 8% 99%
ARL20CSRPS
สีชาโคลเข้ม 50% 64% 15% 8% 99%
ARL35BXSRPS
สีบรอนซ์ 44% 56% 38% 8% 99%
ARL35CSRPS
สีชาโคล 44% 56% 38% 8% 99%
APL35NSRPS
สีควันบุหรี่ 52% 67% 37% 18% 99%
APL45NXSRPS
สีเทานกพิราบ 49% 63% 44% 11% 99%
APL50NSRPS
สีควันบุหรี่ 43% 55% 46% 13% 99%
APL65NXSRPS
สีควันบุหรี่ 34% 44% 63% 9% 99%
ARL20NXSRPS
สี สีเทานกพิราบเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 55%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 70%
แสงส่องผ่าน (VLT) 22%
การสะท้อนแสง (VLR) 5%
การลดรังสี UV 99%
ARL20BXSRPS
สี สีบรอนซ์เข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 48%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 61%
แสงส่องผ่าน (VLT) 23%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
ARL20CSRPS
สี สีชาโคลเข้ม
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 50%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 64%
แสงส่องผ่าน (VLT) 15%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
ARL35BXSRPS
สี สีบรอนซ์
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 44%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 56%
แสงส่องผ่าน (VLT) 38%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
ARL35CSRPS
สี สีชาโคล
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 44%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 56%
แสงส่องผ่าน (VLT) 38%
การสะท้อนแสง (VLR) 8%
การลดรังสี UV 99%
APL35NSRPS
สี สีควันบุหรี่
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 52%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 67%
แสงส่องผ่าน (VLT) 37%
การสะท้อนแสง (VLR) 18%
การลดรังสี UV 99%
APL45NXSRPS
สี สีเทานกพิราบ
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 49%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 63%
แสงส่องผ่าน (VLT) 44%
การสะท้อนแสง (VLR) 11%
การลดรังสี UV 99%
APL50NSRPS
สี สีควันบุหรี่
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 43%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 55%
แสงส่องผ่าน (VLT) 46%
การสะท้อนแสง (VLR) 13%
การลดรังสี UV 99%
APL65NXSRPS
สี สีควันบุหรี่
การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) 34%
การลดความร้อนจากสปอตไลท์ 44%
แสงส่องผ่าน (VLT) 63%
การสะท้อนแสง (VLR) 9%
การลดรังสี UV 99%