ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ในฐานะองค์กรธุรกิจด้านฟิล์มกรองแสงอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้เริ่มต้นประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์
“ฟิล์มลามิน่า” จากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษัทได้ยึดมั่นแนวทาง
การให้ความรู้และความจริงที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคในการเลือกฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี
จนประสบความสำเร็จอย่างสูง มาตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา