บานหน้า L30 Digital Ceramatrix / รอบคัน L15 Digital Ceramatrix - Haval
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง ซันลูฟ
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
ซันลูฟ
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
รายละเอียด
Haval Jolion HEV - Lamina Digital Ceramatrix บานหน้า L30 Ceramatrix (40%) / รอบคัน L15 Ceramatrix (60%) / ซันรูฟ L15 Ceramatrix (60%)