ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า L40 Digital Ceramatrix / รอบคัน L30 Digital Ceramatrix - BMW
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L40 Digital Ceramatrix L30 Digital Ceramatrix L30 Digital Ceramatrix L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L40 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
รายละเอียด
BMW iX รถ EV - Lamina Digital Ceramatrix บานหน้า L40 Ceramatrix (40%) / รอบคัน L30 Ceramatrix (40%)