บานหน้า L30 Digital Ceramatrix / รอบคัน L15 Digital Ceramatrix - ORA GOOD CAT
บานหน้า คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
รายละเอียด
ORA GOOD CAT บานหน้า+บานหลัง L30 Ceramatrix (40%) / รอบคัน L15 Ceramatrix (60%) / ซันรูฟ L05 Ceramatrix (80%)