ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า POP20NSRPS / รอบคัน POP20NSRPS - Honda
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ POP Series POP Series POP Series POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20NSRPS POP20NSRPS POP20NSRPS POP20NSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัลดีพ สีนิวทรัลดีพ สีนิวทรัลดีพ สีนิวทรัลดีพ
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20NSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัลดีพ
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20NSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัลดีพ
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20NSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัลดีพ
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20NSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัลดีพ
รายละเอียด
Honda Mobilio คันนี้ติดฟิล์ม บานหน้า POP20N นิวทรัลดีพ (ความเข้มประมาณ 60%) / รอบคัน POP20N นิวทรัลดีพ (ความเข้มประมาณ 60%)