ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า EV BOOST 30 / รอบคัน EV BOOST 15 - MG
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST EV BOOST EV BOOST EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 30 EV BOOST 15 EV BOOST 15 EV BOOST 15
สีฟิล์ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 30
สีฟิล์ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
รายละเอียด
MG EP Plus รถไฟฟ้าคันนี้ เสริมประสิทธิภาพ ฟังก์ชั่นดิจิทัล ด้วยฟิล์มดิจิทัลบูสต์เพื่อรถไฟฟ้า / บานหน้า EV BOOST 30 (40%) / รอบคัน EV BOOST 15 (60%) ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 32,500 บาท