ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า ARL20CSRPS / รอบคัน POP20CSRPS - Mitsubishi
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series POP Series POP Series POP Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS POP20CSRPS POP20CSRPS POP20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม สีชาโคลเข้ม สีชาโคลเข้ม สีชาโคลเข้ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ POP Series
รุ่นฟิล์ม POP20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
รายละเอียด
Mitsubishi G-Wagon ติดฟิล์มแบบผสม ตอบโจทย์งบประมาณและรูปแบบการใช้งาน /บานหน้า ARL20C (60%) / รอบคัน POP20C (60%) ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 10,900 บาท