ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า EV BOOST 70 / รอบคัน EV BOOST 70 - BMW
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST EV BOOST EV BOOST EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 70 EV BOOST 70 EV BOOST 70 EV BOOST 70
สีฟิล์ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 70
สีฟิล์ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 70
สีฟิล์ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 70
สีฟิล์ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 70
สีฟิล์ม
รายละเอียด
BMW M4 CSL มูลค่าเกือบ 20 ล้านบาท เจาะจงติดตั้งฟิล์มดิจิทัลบูสต์เพื่อรถไฟฟ้าด้วย Lamina Digital Evboost บานหน้า EV BOOST 70 (ฟิล์มใส) /รอบคัน EV BOOST 70 (ฟิล์มใส)