ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า APL45NXSRPS / รอบคัน ARL35CSRPS - Toyota
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series Executive Series Executive Series Executive Series
รุ่นฟิล์ม APL45NXSRPS ARL35CSRPS ARL35CSRPS ARL35CSRPS
สีฟิล์ม สีเทานกพิราบ สีชาโคล สีชาโคล สีชาโคล
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม APL45NXSRPS
สีฟิล์ม สีเทานกพิราบ
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL35CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคล
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL35CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคล
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL35CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคล
รายละเอียด
Toyota Fortuner คันนี้ติดตั้งฟิล์มกันร้อน Lamina Execitive Series ฟิล์มกันร้อนคุณภาพเพื่อรสนิยมระดับผู้นำ บานหน้า APL45NX (40%) / รอบคัน ARL35C (40%) ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 8,700 บาท*