ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า EV BOOST 30 / รอบคัน EV BOOST 15 - BMW
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง ซันรูฟ
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST EV BOOST EV BOOST EV BOOST EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 30 EV BOOST 15 EV BOOST 15 EV BOOST 15 EV BOOST 30
สีฟิล์ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 30
สีฟิล์ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 15
สีฟิล์ม
ซันรูฟ
ฟิล์มรถยนต์ EV BOOST
รุ่นฟิล์ม EV BOOST 30
สีฟิล์ม
รายละเอียด
BMW iX3 เอสยูวีไฟฟ้าล้วน 100% เจาะจงติดตั้งฟิล์มดิจิทัลบูสต์เพื่อรถไฟฟ้า ให้ทุกฟังก์ชันรถ EV เร็ว แรง ลื่น เสถียร ด้วย Lamina EV Boost ฟิล์มดิจิทัลบูสต์ AiCeramic เพื่อรถไฟฟ้าอัจฉริยะ บานหน้า-คู่หน้า-บานท้าย EV BOOST 30 (40%) รอบคัน EV BOOST 15 (60%) ซันรูฟ EV BOOST 30 (40%) ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 38,000 บาท*