ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า APL45NXSRPS / รอบคัน APL45NXSRPS - Lamborghini
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series Executive Series Executive Series Executive Series
รุ่นฟิล์ม APL45NXSRPS APL45NXSRPS APL45NXSRPS APL45NXSRPS
สีฟิล์ม สีเทานกพิราบ สีเทานกพิราบ สีเทานกพิราบ สีเทานกพิราบ
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม APL45NXSRPS
สีฟิล์ม สีเทานกพิราบ
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม APL45NXSRPS
สีฟิล์ม สีเทานกพิราบ
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม APL45NXSRPS
สีฟิล์ม สีเทานกพิราบ
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม APL45NXSRPS
สีฟิล์ม สีเทานกพิราบ
รายละเอียด
Lamborghini Huracan คันนี้ติดตั้งฟิล์มกันร้อน Lamina Executive Series ฟิล์มกันร้อนคุณภาพเพื่อรสนิยมระดับผู้นำ บานหน้า APL45NX (40%) / รอบคัน APL45NX (40%) ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 10,600 บาท*