ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า LX 20MGSRPS / รอบคัน LX 20MGSRPS - Dongfeng
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง ซันรูฟ
ฟิล์มรถยนต์ Mystery Boost Mystery Boost Mystery Boost Mystery Boost Mystery Boost
รุ่นฟิล์ม LX 20MGSRPS LX 20MGSRPS LX 05MGSRPS LX 05MGSRPS LX 05MGSRPS
สีฟิล์ม สีมิสเทอเรียส โมนา 20 สีมิสเทอเรียส โมนา 20 สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05 สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05 สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Mystery Boost
รุ่นฟิล์ม LX 20MGSRPS
สีฟิล์ม สีมิสเทอเรียส โมนา 20
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Mystery Boost
รุ่นฟิล์ม LX 20MGSRPS
สีฟิล์ม สีมิสเทอเรียส โมนา 20
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Mystery Boost
รุ่นฟิล์ม LX 05MGSRPS
สีฟิล์ม สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Mystery Boost
รุ่นฟิล์ม LX 05MGSRPS
สีฟิล์ม สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05
ซันรูฟ
ฟิล์มรถยนต์ Mystery Boost
รุ่นฟิล์ม LX 05MGSRPS
สีฟิล์ม สีมิสเทอเรียส ไอรีส 05
รายละเอียด
Haval H6 สีขาวสะอาด ติดฟิล์มสีสวยพิเศษพร้อมคุณสมบัติกันร้อนสูง และนุ่มนวลสบายตา ฟิล์มดิจิทัลบูสต์ ด้วย Lamina Mystery Series บานหน้า LX20 สีมิสเทอเรียส โมนา/ รอบคัน LX05 สีมิสเทอเรียส ไอรีส /ซันรูฟ LX05 สีมิสเทอเรียส ไอรีสราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 16,800 บาท