ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า L30 Digital Ceramatrix / รอบคัน L15 Digital Ceramatrix - BYD
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล สีซอฟท์ ชาโคล
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L30 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Ceramatrix BOOST
รุ่นฟิล์ม L15 Digital Ceramatrix
สีฟิล์ม สีซอฟท์ ชาโคล
รายละเอียด
BYD T3 รถตู้ไฟฟ้า คันกระทัดรัด บูสต์ประสิทธิภาพระบบดิจิทัลให้พร้อมเต็ม 100 ด้วย Lamina Digital Ceramatrix ให้ทุกฟังก์ชันดิจิทัลในรถ เร็ว แรง ลื่น เสถียร บานหน้า L30 Digital Ceramatrix / รอบคัน L15 Digital Ceramatrix