ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า POP35BKSRPS / รอบคัน POP20RBBSRPS - เกรทวอลล์มอเตอร์
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost Pop Boost Pop Boost Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP35BKSRPS POP20RBBSRPS POP20RBBSRPS POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีไลท์ แบล็ค สีนิวทรัล บรอนซ์ สีนิวทรัล บรอนซ์ สีนิวทรัล บรอนซ์
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP35BKSRPS
สีฟิล์ม สีไลท์ แบล็ค
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัล บรอนซ์
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัล บรอนซ์
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัล บรอนซ์
รายละเอียด
GWM Tank 500 เอสยูวีพรีเมียมสายออฟโรดคันนี้ เลือกติดฟิล์ม Lamina Pop Boost Series ฟิล์มกันร้อนยอดนิยมคุณภาพสูง บานหน้า POP35BK (40%) รอบคัน POP20RBB (60%)