ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
หน้าแรก    โปรโมชั่นและข่าวสาร    ข่าวสาร    บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านช่างฟิล์มกรองแสงและงานคาร์ดีเทลลิ่ง

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านช่างฟิล์มกรองแสงและงานคาร์ดีเทลลิ่ง

คุณจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนาม โดยมีผู้บริหารระดับสูง บุคลากร สอศ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

  19 พ.ค. 2566
SHARE
คุณจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนาม โดยมีผู้บริหารระดับสูง บุคลากร สอศ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
 

 
โดยวัตถุประสงค์หลักสำคัญในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านช่างฟิล์มกรองแสง และคาร์ดีเทลลิ่ง แก่กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  และความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
 
 
#laminafilms #สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา