ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life

รักษ์โลกกับลามิน่า

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก
พ.ค.
2562
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 12 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 12 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียว “ลามิน่า” สานต่อกิจกรรมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 550 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 110,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2561
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 11 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 11 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 500 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 105,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2560
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 10 /ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 10 /ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 450 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 100,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2559
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 9 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 9 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต. หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 360 ไร่

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2558
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 8/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 8/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 8 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยฟื้นฟูป่าจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ผ่านการบุกรุกทำการเกษตรมาก่อน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ติดกับป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไปจำนวน 50 ไร่ 10,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2557
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 7/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 7/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 7 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา โครงการที่จัดขึ้นในปีนี้ ถือเป็นการเดินหน้าโครงการที่ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2556 ที่ลามิน่าได้ปลูกป่าบนพื้นที่แห่งนี้ไปแล้ว 40 ไร่ และได้ทำการปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 60 ไร่ในปีนี้

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2556
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 6/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 6/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 6 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าเพื่อการวิจัย ในโครงการ “ทำดี เพื่อแผ่นดิน” ตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2555
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 5/ ณ จังหวัดราชบุรี

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 5/ ณ จังหวัดราชบุรี

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ประกาศเดินหน้าสานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 5 ติดฟิล์มให้โลก จัดกิจกรรมปลูกไม้พะยูง สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ที่จ.ราชบุรี เพิ่มเติมบนจำนวนพื้นที่ 40 ไร่ ต่อเนื่องจากปี 2554

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2554
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 4/ ณ จังหวัดราชบุรี

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 4/ ณ จังหวัดราชบุรี

บริษัทลามิน่าฟิล์ม ยังคงเติบโตเคียงคู่สังคมไทยตลอดมา และนี่ก็เป็นครั้งที่ 4 ที่ทางบริษัทฯได้ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่า ณ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อ.เมือง จังหวัดราชบุรี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2553
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 3/ ณ จังหวัดชลบุรี

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 3/ ณ จังหวัดชลบุรี

ลามิน่าฟิล์มตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูแนวปะการังเพื่อรักษาระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดในท้องทะเล จึงได้จัดกิจกรรมปลูกปะการังขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ณ อ่าวนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม) กองบัญชาการนาวิกโยธินจังหวัดชลบุรี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2552
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 2/ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 2/ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

"รักษ์โลกกับลามิน่า" โครงการแรกนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีต่อมาทางบริษัทฯ ก้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2551
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 1/ ณ จังหวัดสระแก้ว

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 1/ ณ จังหวัดสระแก้ว

บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า และฟิล์มกลุ่มพิเศษลูม่าร์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ โดยร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (ปราจีนบุรี) จังหวัดสระแก้ว กลุ่มกระทิงโืทน, ประชาชน, นักเรียน, นักศึกษา และตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการ "รักษ์โลกกับลามิน่า"

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม