ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life

ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

เป็นความร่วมแรงร่วมใจจากครอบครัวลามิน่าฟิล์มทุกคนและกัลยาณมิตร ที่ร่วมกันเป็นหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนของชาติในเขตพื้นที่ทุรกันดาร

 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก
ม.ค.
2567
ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนโครงการที่ 22 ปีที่ 23 โรงเรียนบ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนโครงการที่ 22 ปีที่ 23 โรงเรียนบ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

ลามิน่าเดินหน้ากิจกรรมตอบแทนสังคมกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” เป็นปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้แก่โรงเรียนบ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
มี.ค.
2566
ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชน ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ตอกย้ำพันธสัญญาลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2565
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 20 / ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 20 / ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ลามิน่าเดินหน้ากิจกรรมตอบแทนสังคมกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” เป็นปีที่ ๒๑ ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ แก่โรงเรียนบ้านโนนกลาง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2564
Lamina มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้ รร.สิงห์สะอาด

Lamina มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้ รร.สิงห์สะอาด

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) เดินหน้ากิจกรรมตอบแทนสังคมไทยกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” โครงการ 19 ปีที่ 20 ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนสิงห์สะอาด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2563
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 18 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 18 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ทุกๆวันเด็ก กว่า 19 ปี ที่ทางลามิน่า ได้มอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ในวันเด็กปีนี้ ลามิน่าฟิล์มได้ส่งมอบอาคารเรียนหลังที่ 18 ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำคำ จ.อุบลราชธานี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 90 ทุน จาก 6 โรงเรียน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ส.ค.
2562
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 16 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 16 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9 โดยในปีนี้ ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และกลุ่มกระทิงโทน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ธ.ค.
2561
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 17 / ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 17 / ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 กับ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างและส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ตอกย้ำพันธสัญญา “เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2560
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 15 / ณ จังหวัด บึงกาฬ

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 15 / ณ จังหวัด บึงกาฬ

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา ดังพันธสัญญาของบริษัทฯที่ว่า “ลามิน่า เติบโตเคียงคู่สังคมไทย”

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2559
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 14 / ณ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 14 / ณ จังหวัดชัยภูมิ

ลามิน่าฟิล์มอันดับหนึ่ง รุกกิจกรรมตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 15 ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” บริจาคเงินกว่า 1.5 ล้านบาท ก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านสารจอด อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สร้างประโยชน์ด้านการศึกษา ตอกย้ำเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2558
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 13 / ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 13 / ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ จ.ศรีสะเกษ นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” และฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูม่าร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐาน ISO9001 จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ "ธูเล่" จากสวีเดน และผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน “ไทรบอส” จากอังกฤษ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยประกาศเดินหน้าโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2557
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 12 / ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 12 / ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด จ.เพชรบูรณ์ ลามิน่าเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 12 ปีที่ 13 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 4 ห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พร้อมสานต่อโครงการ “ลามิน่า สร้างฝัน ปันรอยยิ้ม” บริจาคชุดยูนิตทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ครบชุด ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ในช่วงเทศกาลวันเด็กเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ส.ค.
2556
มินิลามิน่าสานฝันปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซำม่วง จ. เพชรบูรณ์

มินิลามิน่าสานฝันปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซำม่วง จ. เพชรบูรณ์

โครงการ “มินิลามิน่าสานฝัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นำทีมอาสาสานฝันผนึกกำลังกับ คุณสันติ แสนอาจ ประธานชมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลุ่มกระทิงโทน ทีมเฉพาะกิจจิตอาสาจาก BPS ชาวบ้านชุมชนบ้านซำม่วง บ้านห้วยผักกูด และคณะสื่อมวลชน ร่วมส่งมอบอาคารเรียนโฉมใหม่

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2556
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 11 / ณ จังหวัดนครพนม

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 11 / ณ จังหวัดนครพนม

ลามิน่าเดินหน้าโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนปีที่ 11 อย่างต่อเนื่อง ได้ทำการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ จ.นครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่านรองวัชโรจน์ ไชยพิเดช

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2555
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 10 / ณ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 10 / ณ จังหวัดมหาสารคาม

ณ โรงเรียนบ้านเตาบ่า จังหวัดมหาสารคาม คุณจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูม่าร์” จากสหรัฐอเมริกา และอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2554
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 9 / ณ จังหวัดเลย

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 9 / ณ จังหวัดเลย

สานต่อโครงการ "ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน" เป็นปีที่ 9 โดยได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 4 ห้องเรียน ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส จังหวัดเลย

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2553
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 8 / ณ จังหวัดน่าน

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 8 / ณ จังหวัดน่าน

ลามิน่าฟิล์มสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่ 8 กับโครงการ "ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน" โดยร่วมกับศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, กลุ่มกระทิงโทน, และคณะครูโรงเรียนบ้านสันเจริญ

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2552
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 7 / ณ จังหวัดสุรินทร์

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 7 / ณ จังหวัดสุรินทร์

บริษัทลามิน่าฟิล์มแลพคณะ ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และได้ส่่งมอบอาคาร ซึ่งใช้เป็นทั้งสองห้องสมุดสำหรับนักเรียนและคนในชุมชน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2551
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 6 / ณ จังหวัดลำปาง

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 6 / ณ จังหวัดลำปาง

ลามิน่าฟิล์ม จับมือกัลยาณมิตรสานต่อโครงการช่วยเหลือสังคมเป็นปีที่ 6

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2550
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 5 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 5 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการที่ 5 บริษัทฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนซับก้านเหลือง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการฯ โดยได้ร่วมกับกัลยาณมิตร

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2549
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 4 / ณ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 4 / ณ จังหวัดอุทัยธานี

สำหรับโครงการ 4 เป็นโครงการที่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปีการดำเนินงานของลามิน่าในประเทศไทย

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2548
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 3 / ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 3 / ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 3 / 2548 โรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ก.พ.
2547
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 2 / ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 2 / ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 2 / 2547 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง จังหวัดกาญจนบุรี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
เม.ย.
2546
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 1 / จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 1 / จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 1 / 2546 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว จังหวัดเชียงใหม่

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม