ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life

 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก
มี.ค.
2566
ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชน ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ตอกย้ำพันธสัญญาลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2565
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 20 / ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 20 / ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ลามิน่าเดินหน้ากิจกรรมตอบแทนสังคมกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” เป็นปีที่ ๒๑ ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ แก่โรงเรียนบ้านโนนกลาง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2564
Lamina มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้ รร.สิงห์สะอาด

Lamina มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้ รร.สิงห์สะอาด

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) เดินหน้ากิจกรรมตอบแทนสังคมไทยกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” โครงการ 19 ปีที่ 20 ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนสิงห์สะอาด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2563
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 18 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 18 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ทุกๆวันเด็ก กว่า 19 ปี ที่ทางลามิน่า ได้มอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ในวันเด็กปีนี้ ลามิน่าฟิล์มได้ส่งมอบอาคารเรียนหลังที่ 18 ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำคำ จ.อุบลราชธานี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 90 ทุน จาก 6 โรงเรียน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ส.ค.
2562
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 16 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 16 / ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9 โดยในปีนี้ ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และกลุ่มกระทิงโทน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2562
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 12 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 12 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียว “ลามิน่า” สานต่อกิจกรรมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 550 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 110,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ธ.ค.
2561
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 17 / ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 17 / ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 กับ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างและส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ตอกย้ำพันธสัญญา “เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2561
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 11 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 11 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 500 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 105,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2560
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 10 /ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 10 /ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 450 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 100,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2560
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 15 / ณ จังหวัด บึงกาฬ

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 15 / ณ จังหวัด บึงกาฬ

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ได้ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาทางด้านการศึกษา ดังพันธสัญญาของบริษัทฯที่ว่า “ลามิน่า เติบโตเคียงคู่สังคมไทย”

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
มิ.ย.
2559
 ลามิน่าช่วยเหลือผู้พิการ

ลามิน่าช่วยเหลือผู้พิการ

ตัวแทนบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมคนพิการ รวมถึงสนับสนุนเงินบริจาคและมอบรถสามล้อโยกให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย พร้อมมอบรถเข็นผู้ป่วยให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายและคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรีนอกจากนี้ยังมอบผ้าห่มและรถเข็นแก่ผู้สูงอายุยากไร้และผู่พิการด้อยโอกาส

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2559
โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 9 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 9 / ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลามิน่า เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด ลดโลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกภายใต้โครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ปลูกฟื้นฟูป่า 50 ไร่ ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต. หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมคืนผืนป่าให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 360 ไร่

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2559
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 14 / ณ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 14 / ณ จังหวัดชัยภูมิ

ลามิน่าฟิล์มอันดับหนึ่ง รุกกิจกรรมตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 15 ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” บริจาคเงินกว่า 1.5 ล้านบาท ก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านสารจอด อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สร้างประโยชน์ด้านการศึกษา ตอกย้ำเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ก.ค.
2558
 ลามิน่ามอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล

ลามิน่ามอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณจันดา สายสมร กรรมการบริหาร บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
มิ.ย.
2558
ลามิน่าถวายเงินเข้าร่วมโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

ลามิน่าถวายเงินเข้าร่วมโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการบริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าฟิล์มกรองแสงลามิน่า เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2558
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 8/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 8/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 8 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยฟื้นฟูป่าจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ผ่านการบุกรุกทำการเกษตรมาก่อน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ติดกับป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไปจำนวน 50 ไร่ 10,000 ต้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2558
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 13 / ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 13 / ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ จ.ศรีสะเกษ นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” และฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูม่าร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐาน ISO9001 จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ "ธูเล่" จากสวีเดน และผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน “ไทรบอส” จากอังกฤษ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยประกาศเดินหน้าโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2557
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 7/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 7/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 7 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา โครงการที่จัดขึ้นในปีนี้ ถือเป็นการเดินหน้าโครงการที่ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2556 ที่ลามิน่าได้ปลูกป่าบนพื้นที่แห่งนี้ไปแล้ว 40 ไร่ และได้ทำการปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 60 ไร่ในปีนี้

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2557
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 12 / ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 12 / ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด จ.เพชรบูรณ์ ลามิน่าเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 12 ปีที่ 13 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 4 ห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พร้อมสานต่อโครงการ “ลามิน่า สร้างฝัน ปันรอยยิ้ม” บริจาคชุดยูนิตทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ครบชุด ให้กับโรงพยาบาลศรีเทพ ในช่วงเทศกาลวันเด็กเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ส.ค.
2556
มินิลามิน่าสานฝันปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซำม่วง จ. เพชรบูรณ์

มินิลามิน่าสานฝันปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซำม่วง จ. เพชรบูรณ์

โครงการ “มินิลามิน่าสานฝัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นำทีมอาสาสานฝันผนึกกำลังกับ คุณสันติ แสนอาจ ประธานชมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลุ่มกระทิงโทน ทีมเฉพาะกิจจิตอาสาจาก BPS ชาวบ้านชุมชนบ้านซำม่วง บ้านห้วยผักกูด และคณะสื่อมวลชน ร่วมส่งมอบอาคารเรียนโฉมใหม่

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2556
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 6/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 6/ ณ จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด สานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 6 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าเพื่อการวิจัย ในโครงการ “ทำดี เพื่อแผ่นดิน” ตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2556
 โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 11 / ณ จังหวัดนครพนม

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 11 / ณ จังหวัดนครพนม

ลามิน่าเดินหน้าโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนปีที่ 11 อย่างต่อเนื่อง ได้ทำการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ จ.นครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่านรองวัชโรจน์ ไชยพิเดช

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
พ.ค.
2555
 โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 5/ ณ จังหวัดราชบุรี

โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 5/ ณ จังหวัดราชบุรี

นางสาวจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ประกาศเดินหน้าสานต่อโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า โครงการที่ 5 ติดฟิล์มให้โลก จัดกิจกรรมปลูกไม้พะยูง สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ที่จ.ราชบุรี เพิ่มเติมบนจำนวนพื้นที่ 40 ไร่ ต่อเนื่องจากปี 2554

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ม.ค.
2555
โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 10 / ณ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ 10 / ณ จังหวัดมหาสารคาม

ณ โรงเรียนบ้านเตาบ่า จังหวัดมหาสารคาม คุณจันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูม่าร์” จากสหรัฐอเมริกา และอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม