ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า POP35BKSRPS / รอบคัน POP20RBBSRPS - Peugeot
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost Pop Boost Pop Boost Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP35BKSRPS POP20RBBSRPS POP20RBBSRPS POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีไลท์ แบล็ค สีนิวทรัล บรอนซ์ สีนิวทรัล บรอนซ์ สีนิวทรัล บรอนซ์
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP35BKSRPS
สีฟิล์ม สีไลท์ แบล็ค
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัล บรอนซ์
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัล บรอนซ์
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Pop Boost
รุ่นฟิล์ม POP20RBBSRPS
สีฟิล์ม สีนิวทรัล บรอนซ์
รายละเอียด
Peugeot - บานหน้า POP35BK / รอบคัน POP20RBB - คุณสมบัติ ฟิล์มเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์ 100% , ลดความร้อนจากแสงแดดสูง 51% สำหรับ POP35BK , 57% สำหรับ POP20RBB , ผ่านสัญญาณ Easy Pass โดยไม่ต้องเจาะช่องฟิล์ม