ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า L80BL Special / รอบคัน L80BL Special - Ford
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Special Series Special Series Special Series Special Series
รุ่นฟิล์ม L80BL Special L80BL Special L80BL Special L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู สีเทนเดอร์บลู สีเทนเดอร์บลู สีเทนเดอร์บลู
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Special Series
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Special Series
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Special Series
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Special Series
รุ่นฟิล์ม L80BL Special
สีฟิล์ม สีเทนเดอร์บลู
รายละเอียด
FORD MUSTANG SHELBY GT500 – Special บานหน้าและรอบคัน L80BL Special (สีเทนเดอร์บลู)