ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า CM ICON 35 / รอบคัน CM ICON 15 - Nissan
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ CM ICON Boost CM ICON Boost CM ICON Boost CM ICON Boost
รุ่นฟิล์ม CM ICON 35 CM ICON 15 CM ICON 05 CM ICON 05
สีฟิล์ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ CM ICON Boost
รุ่นฟิล์ม CM ICON 35
สีฟิล์ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ CM ICON Boost
รุ่นฟิล์ม CM ICON 15
สีฟิล์ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ CM ICON Boost
รุ่นฟิล์ม CM ICON 05
สีฟิล์ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ CM ICON Boost
รุ่นฟิล์ม CM ICON 05
สีฟิล์ม
รายละเอียด
Nissan KICKS - CM ICON บานหน้า CM ICON 35 (40%) / ประตูคู่หน้า CM ICON 15 (60%) / รอบคัน CM ICON 05 (80%)