ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life
บานหน้า ARL20CSRPS / รอบคัน ARL20CSRPS - Toyota
บานหน้า คู่หน้า คู่หลัง บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series Executive Series Executive Series Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS ARL20CSRPS ARL20CSRPS ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม สีชาโคลเข้ม สีชาโคลเข้ม สีชาโคลเข้ม
บานหน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
คู่หน้า
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
คู่หลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
บานหลัง
ฟิล์มรถยนต์ Executive Series
รุ่นฟิล์ม ARL20CSRPS
สีฟิล์ม สีชาโคลเข้ม
รายละเอียด
Toyota Fortuner คันนี้ติดตั้งฟิล์มกันร้อน บานหน้า ARL20C (60%) / รอบคัน ARL20C (60%) ราคาติดตั้งมาตรฐาน (ไม่รวมซันรูฟ) 9,700 บาท*