ฟิล์มกรองแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้อย่างไร

SHARE
กระจกใส พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เมื่อส่องไปที่กระจก
จะแยกพลังงานเป็น 3 ส่วน คือ
 
1. Transmission ส่องเข้าสู่ตัวอาคาร

2. Absorbtion ดูดซับไปในกระจก
  • ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทสู่ภายนอก
  • ส่วนหนึ่งจะถ่ายเทเข้าสู่อาคาร
3. Reflection สะท้อนออกนอกอาคาร

   กระจกใสติดฟิล์มลามิน่า กระจกใสที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าจะสามารถลดปริมาณพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 79% 
ผู้นำฟิล์มกรองแสง ฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มติดอาคาร อันดับ 1 ฟิล์มกันความร้อน ฟิล์มเซรามิค ฟิล์มใส ของแท้ต้องลามิน่าฟิล์ม กันร้อน กัน UV สูง ผู้นำฟิล์มยุคดิจิทัล ทันสมัยที่สุด

สามารถเลือกชมฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ได้ที่
https://laminafilms.com/ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์

หรือ เลือกชมฟิล์มติดอาคาร ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มกันความร้อนอาคาร ได้ที่
https://laminafilms.com/ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร

หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/FilmLamina

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2885 2500
Call Center 0 2422 2345