ติดฟิล์มลามิน่า บูสต์ชีวิตให้เป็น 1 กับโลกดิจิทัล - Boost Up your Life

การรับประกันคุณภาพ

SHARE
การรับประกันคุณภาพฟิล์ม
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ “Lamina” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสงว่าจะรักษาคุณภาพ โดยเนื้อฟิล์มไม่หลุดล่อนจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศภายในระยะเวลา 7 ปี ยกเว้นรุ่น L60MAX SPECIAL มีระยะเวลา 5 ปี หลังจากวันที่ติดตั้งฟิล์ม กรณีตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกัน “ผู้ขาย” ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภายใน 3 ปีแรกนับแต่วันที่ติดตั้งฟิล์ม ไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด แต่ถ้าเจ้าของรถนำรถไปแก้ไขกับศูนย์ตัวแทนอื่นที่มิใช่ “ผู้ขาย” ที่เป็นผู้ติดตั้งที่ระบุในใบรับประกันคุณภาพ จะมีค่าบริการตามส่วนที่ติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ตามความเหมาะสม หลังจากระยะเวลา 3 ปี เจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนค่าบริการติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น

ข้อยกเว้นที่นอกเหนือจากการรับประกัน
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขูด ขัด ลอก โดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง
 • การลอกออกหรือทำลายโดยเจตนา
 • การใช้งาน และการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่มีขายึดเป็นยางสูญญากาศกับกระจกรถยนต์ ฯลฯ
 • การรับประกันมีผลใช้เฉพาะผู้มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้น
 • กรณีกระจกแตกบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ท่านได้
 • กรณีความเสียหายส่วนบุคคล “ผู้ขาย” จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าในมูลละเมิด หรือผลของสัญญา
 • ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม “ผู้ขาย” ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 • บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์มกรณีติดทับกัน 2 ชั้นขึ้นไป

ที่มา :
 1. International Window Film Association Flat Glass Education Guide
 2. AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
 3. Lamina Films Manufacturer
 4. บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ลามิน่าฟิล์ม ฟิล์มกรองแสงกันความร้อนคุณภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงกันความร้อนทุกประเภท ทั้งฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มปกป้องสีรถ ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำฟิล์มกรองแสงอันดับ 1

สามารถเลือกชมฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ได้ที่
https://laminafilms.com/ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์

หรือ เลือกชมฟิล์มติดอาคาร ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มกันความร้อนอาคาร ได้ที่
https://laminafilms.com/ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร

หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/LaminafilmsHQ/

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2885 2500
Call Center 0 2422 2345